Biologi 2 | Tentamen 2014 vg3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • 5
 • 5
 • 1236
 • PDF

Biologi 2 | Tentamen 2014 vg3

Besvarelse på tentamen i Biologi 2 på vg 3. Inneholder både kortsvar og langsvar som er relevant som forberedelse til eksamen i Biologi. Oppgavene tar blant annet for seg: Naturen som læringsarena, energi, fotosyntesen, stoffkretsløp og energistrøm og populasjonsbiologi.

Lærers kommentar

Kom innom så går vi igjennom oppgaen din. Du fikk 5+ og 6 på del 1, så du kan teorien. Så fikk du 4 på del 2. Det er denne vi må se på, for her handler det om trening å løse oppgaver, for du har nok teori.
JKC3 flervalg eget ark
JKC3 kortsvar
2a) bra, men du trenger ikke innledning om hva et enzym er på kortsvar. 10/10p
2b) Gode forklaringer og tegninger 10p
2c) Bra. 10p
2d) fin oppdeling i tetthets- og tetthetsuavhengige faktorer. Husk at ikke bare inn/utvandring påvirker populasjonsstørrelse, men også antall fødsler og dødsfall. 10p

Utdrag

Sprøyting med plantevernmidler brukes for å bekjempe ugras i åkrer. Hvis vi ser på plantene som ødelegges av denne sprøytinga blant annet ugras, som er en produsent. Ødeleggelsen av disse autotrofe plantene(som omgjør uorganiske stoffer til organisk) vil ramme de heterotrofe 1.konsumentene(for eksempel sommerfugllarver eller fluer) som er avhengig av å få i seg organiske stoffer ved å spise disse produsentene. Uten produsentene vil mange av de 1. konsumentene dø og dette går videre i næringskjedet og næringsnettet... Kjøp tilgang for å lese mer

Biologi 2 | Tentamen 2014 vg3

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 08.04.2016
  Mangler oppgavene, slik at svarene kan forstås. Ellers, veldig bra skrevet :)
 • 14.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dårleg, fekk 3 :( :( ikke verdt
 • 15.12.2015
  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL