Bibeltolkning av Fader vår

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 4
  • 4
  • 1319
  • PDF

Tolkningsoppgave: Bibeltolkning av Fader vår

Det her er en bibeltolkning av bønnen "Fader vår", også kjent som "Vår far" og "Herrens bønn". I oppgaven tolkes hver enkelt linje og dens betydning, og til sist ses det nærmere på hva som er bønnens budskap. I tillegg reflekteres det over om teksten sier noe om kristendommen som religion og om bønnen kan betraktes som aktuell i dag.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg tolke «Fader vår» (Vår far) som står i Matteusevangeliet 6, 9-13. Jeg skal ta for meg hver linje i teksten for så å avslutte med å konkludere budskapet. I tillegg skal jeg reflektere rundt hvordan teksten sier noe om kristendommen om religion og hvordan den er aktuell i dag.

Fader vår er en av de viktigste bønnene i kristendommen. Det var nemlig denne bønnen Jesus lærte sine disipler. På grunn av at Jesus lærte disiplene bønnen kalles den derfor også «Herrens bønn». Opprinnelsen til bønnen er fra en jødisk bønnetradisjon, særlig da den såkalte kaddisj-bønnen som taler om at Guds navn skal helliges og hans rike opprettes. Når selve bønnen ble skrevet er noe usikkert.

...

Bønnen åpnes med «Vår Far i himmelen!». Det er en betegnelse for Gud som priser Gud som allmektig og som den opphøyde i en sammenligning med vår jordiske far. Gud er alle sin far og vokter over mennesket. Siden dette er en bønn Jesus sa til disiplene sine så vil «vår Far» være en betegnelse for alle troende kristne sin far. «La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.» fortsetter bønnen. Menneskene skal holde Guds navn hellig ved å følge hans bud og ære ham. Riket i himmelen blir sett på som et rike uten urett, ondskap eller lidelse. I bønnen ber man om at Gud skal opprette et lignende rike på jorda. Man ber om at menneskehetens «sykdommer» skal forsvinne og paradis skal komme. Dette er tegn på hvordan vi mennesker i all tid har ønsket oss en fredeligere og bedre verden.

I den neste linjen «Gi oss i dag vårt daglige brød» ber man om at Gud skal gi oss det som er nødvendig til livets opphold slik at vi kan yte vårt beste på jorda. Kanskje kan det være en dobbel betydning? Kanskje menes det daglige brødet ikke nødvendigvis mat... Kjøp tilgang for å lese mer

Bibeltolkning av Fader vår

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.