bevegelsesmengde og impuls

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • Godkjent
  • 5
  • 877
  • PDF

bevegelsesmengde og impuls

Forsøk om impuls og bevegelsesmengde

Ergo fysikk 2

Hensikten med dette forsøket er å måle F * t som er impulsen, og senere endringen i bevegelsesmengden ∆P når vogna ”kolliderte” med magneten på den ene siden av skinna.

Oppgaver:
Mål vekta av vogna:
Ved hjelp av Datastudio mål farten før og etter støtet og beregn endringen i bevegelsesmengden ∆P = P-P0. Redegjør for fortegn.
Regn ut kinetisk energi før støtet og etter støtet, og med bakgrunn i beregningene forklar om dette er et uelastisk støt eller et elastisk støt:

Lærers kommentar

bra, godt ført

Elevens kommentar

skrive mer ryddig

Utdrag

Utstyr:
• Skinne
• Vogn
• Bevegelsessensor
• Kraftsensor
• Vekt
• Stativ til å feste utstyr
• Datastudio
... Kjøp tilgang for å lese mer

bevegelsesmengde og impuls

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.