Bevaringslover: Forsøksrapport for skjevt elastisk støt

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • 4
  • 3
  • 317
  • PDF

Bevaringslover: Forsøksrapport for skjevt elastisk støt

Denne rapporten handler om bevaringslover i elastiske og uelastiske støt. Hensikten med dette forsøket er å måle vinkelen mellom to like kuler etter at de har støtet hverandre. Rapporten inneholder blant annet en utstyrsliste, metode og resultater.

Lærers kommentar

Besvarelsen viser høy kompetanse. Svært bra besvarelse!

Innhold

Hensikt
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Konklusjon og feilkilder

Utdrag

Utstyr:
- Kulerenne
- To like kuler
- Mel
- Gradskive

Metode:
Vi slipper en glasskule K_1 nedover ei kulerenne. Når K_1 forlater rennen, ruller den på en vannrett bord og støter glasskulen K_2. Kulen K_2 ligger i ro på bordet før støtet. Begge kulene har masse m. For å finne vinkelen φ mellom fartsvektorene til de to kulene etter støtet drysset vi...

Bevart bevegelsesmengde:
P_2 = P_1 = konstant
m · u_1 + m · u_2 = m · v_1+ m · v_2
v_2 = 0 m/s
m · u_1 + m · u_2 = m · v_1
m_kule1 = m_kule2
u_1 + u_2 = v_1
(u_1 + u_2)^2 = (v_1)^2
(I) u_1^2 + u_2^2 + 2 · u_1 · u_2 =... Kjøp tilgang for å lese mer

Bevaringslover: Forsøksrapport for skjevt elastisk støt

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.