Bergartenens kretsløp

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geografi
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 767
  • PDF

Bergartenens kretsløp

Her har jeg laget tre forskjellige besvarelser på spørsmålet 'Forklar bergartenes kretsløp'.

Elevens kommentar

Alle tre besvarelser er riktige, men viser ganske tydelig forskjellig grad av måloppnåelse, og vil derfor bli belønnet med ulik karakter.

Utdrag

Svar 1: Under middels grad av måloppnåelse (karakter 1/2)
Bergartenes kretsløp betyr at bergartene går i en krets. Bergarter finner vi på jordskorpa, og kan for eksempel være et resultat av vulkanutbrudd. Bergarter er egentlig mineraler. Bergarter finnes i ulike typer, og bergartenes kretsløp er når bergartene går fra å være en type bergart til en annen. Det tar veldig lang tid, kanskje til og med mange millioner år. Gneis er en vanlig bergart. Skifer er også mye brukt.

Svar 2: Middels grad av måloppnåelse (karakter 3 / 4)
Bergartenes kretsløp betyr at bergartene dannes og omdannes over tid. Det begynner med størkningsbergarter. Denne typen bergarter oppstår ved vulkanutbrudd eller når varm magma strømmer opp gjennom jordskorpa og stivner. Størknet steinsmelte vil da bli til størkningsbergarter. De kan størkne både på jordoverflata eller nede i jorda. Størkningsbergartene blir så med tiden brutt ned av f eks regn og vind. Biter løsner, som... Kjøp tilgang for å lese mer

Bergartenens kretsløp

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.