Begreper | Goder, makt og fordeling | Mangfold kapitel 12 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Begreper | Goder, makt og fordeling | Mangfold kapitel 12 | Sammendrag

Sammendrag og begrepsliste fra kapittel 12: goder, makt og fordeling i læreboken Mangfold av Martin Westersjø, Rune Henningsen, Odd Gunnar Andreassen og Karl-Eirik Kval, til faget Sosiologi og sosialantropologi.

Begreper som systematisk lik/uklik fordeling og behovsprøving forklares. Det drøftes også hvordan man kan foreta en rettferdig fordeling.

Innhold

Systematisk lik fordeling:
Systematisk ulik fordeling\kumulativfordeling:
Resultatlikhet
Behovsprøving
Politiske styringsorganer:
Organisasjoner og lobbyvirksomhet:
Massemedier
Markedet
Hvordan skal vi kunne foreta en rettferdig fordeling?
John Rawls
Robert Nozick
Begreper

Utdrag

Systematisk lik fordeling:
Etter dette prinsippet skal alle ha rett på den samme goden uavhengig av bakgrunn. Eksempler på dette er stemmerett, (Da ser jeg bort fra aldersgrensen.) og rett til skolegang. Likevel er det forskjellig hvordan folk benytter seg av disse godene. Enkelte stemmer ikke, og det varierer hvilken innsats man gjør på skolen.

Systematisk ulik fordeling\kumulativfordeling:
Ut fra dette prinsippet vil fordelingen alltid være ulik. Godene hoper seg opp. Dersom du har god utdanning vil du dermed også sannsynligvis få en godt betalt jobb, ha god råd, få makt og anseelse osv.

Resultatlikhet:
En gode skal veie opp for en byrde\ulempe. Dersom du har lange arbeidsdager, overtid, helsefarlig eller svært tungt arbeid skal du kompenseres\ belønnes med et gode. Et annet eksempel på dett er at dem som tjener minst betaler minst skatt og motsatt.
Der er byrden med dårlig råd, veid opp med mindre skatt. Et annet eksempel er sykepenger... Kjøp tilgang for å lese mer

Begreper | Goder, makt og fordeling | Mangfold kapitel 12 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.