I en bedre verden av Susanne Bier | Etisk analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 5
  • 3
  • 1250
  • PDF

Analyseoppgave: I en bedre verden av Susanne Bier | Etisk analyse

Dette er en etisk analyse av filmen "I en bedre verden" (originaltittel: "Hævnen") av Susanne Bier, der formålet var å fokusere på etiske dilemmaer gjennom filmen. I analysen fokuseres det særlig på det etiske dilemmaet rundt Anton, og om hans valg som motstrider de etiske riktige handlingene som lege.

Utdrag

Filmen «I en bedre verden» støter på mange etiske spørsmål. Anton er en av hovedpersonene i filmen, han er lege og jobber på en flyktningleir i Afrika. Store deler av arbeidsdagen går ut på å redde menneskeliv og gi behandling hos de som er syke, og han er alltid klar for å hjelpe dem som trenger det. Likevel oppstår det enkelte etiske problemer mens han er på jobb, som blant annet stiller spørsmål rundt menneskets verdi. I denne artikkelen skal vi se på det etiske aspektet rundt menneskeverdet. Er det etisk riktig å ikke redde ett menneskeliv til tross for at personen har gjort mye galt i fortiden?

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter», heter det i FNs menneskerettighetserklæring (Røde Kors, 2016). FN er en verdensomspennende organisasjon som tar opp saker som berører menneskeheten (Globalis, 2016). Ifølge nettsiden er både Danmark og Sudan medlem av FN, noe som er interessant fordi begge disse landene er sentrale i filmen. Man kan derfor si at menneskeverd står sterkt i disse landene. I religionsboka Tro og tanke står det at «Menneskeverdet er en grunnleggende etisk norm både i humanistisk og kristen etikk (..) hvilken løsning vi velger, må være preget av respekt for menneskets verdi(..)»... Kjøp tilgang for å lese mer

I en bedre verden av Susanne Bier | Etisk analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.