Basistrening i breddeidrett | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kroppsøving
  • 5
  • 13
  • 3547
  • PDF

Basistrening i breddeidrett | Sammendrag

Sammendrag i breddeidrett som tar for seg ulike typer basistrening. Hver av de syv basistreningsmetodene forklares med illustrasjoner og gir eksempler på øvelser man kan benytte seg av. I tillegg kommer sammendraget inn på skadeforebyggende trening, blant annet med vektrening og andre forhold som for eksempel kosthold. Til sist forklarer sammendraget hvordan trening kan virke helsefremmende.

Lærers kommentar

God faglig oppgave! Bra du har satt ditt eget preg på oppgaven.

Elevens kommentar

Manglet egentreningsplaner.

Innhold

Innledning
Basistrening
- Styrke
- Generell
- Funksjonell
- Spenst
- Utholdenhet
- Hurtighet
- Bevegelighet
Skadeforebyggende trening
- Oppvarming
- Basistrening
- Ikke bare rehabiliteringsøvelser
- Kosthold
- Kroppens signaler
Helsefremmende trening
- Generelt
- Sirkulasjonssystemet
- Pusteteknikk
- Blodsirkulasjon
- Nervesysteme
- Immunsystemet
Sluttrefleksjon
Kilder

Utdrag

Innledning

I denne oppgaven i breddeidrett 1 skal jeg ha fokus på vekttrening. Jeg skal ta for meg ulike typer basistrening. Jeg skal forklare nærmere på hver av de syv ulike basistreningsmetodene vi har. Jeg vil komme med eksempler på øvelser man kan gjøre ved de forskjellige variantene. Jeg skal også gå inn på hvordan man kan trene skadeforebyggende, blant annet med vekttrening og andre forhold som kosthold. Til slutt skal jeg forklare litt om hvordan trening kan virke helsefremmende.

---

Generell basistrening
Dette går ut på å bygge opp grunnleggende styrke i alle muskelgrupper. Dette gjøres som oftest sammen med en partner og ved å bruke egen kroppsvekt. Man kan også bruke lettere vekter som for eksempel medisinballer. Generell basistrening kan fullføres ved sirkeltrening som går ut på å gjøre forskjellige øvelser. Alt etter hvilke muskler man ønsker å trene, hvilke egenskaper du vil påvirke og hvilken idrett man trener for. Sirkeltrening er at man rullerer med øvelser. Øvelser som kommer etter hverandre bør ikke omhandle samme muskelgruppe. Treningsrunden kan repeteres 2-3 ganger uten stopp. Det er også mulig å ha pauser, spesielt hvis hver øvelse varer ca. 30 sekunder før man går til neste stasjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Basistrening i breddeidrett | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.