Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Annet
 • 4
 • 10
 • 3852
 • PDF

Essay: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen

Essay som tar for seg barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. På noe generell basis er denne oppgaven bra og kan gi gode ideer til videre og mer detaljert innsyn i dette temaet barns utvikling, mestring og læring.

Merk at denne oppgaven er et mappebidrag, det samme som en eksamen og vil også brukes til en bacheloroppgave i 3. året på barnehagelærerutdanningen ved universitet/høgskole.

Lærers kommentar

Oppgaven fikk en C. Ingen kommentar.

Elevens kommentar

Oppgaven tar for seg mye av disse temaene og dekker derfor en del læringsmål, men går da selvfølgelig ikke inn så mye inn på hver av målene da denne oppgaven ikke kunne fylle mer enn så som så.

Innhold

Innledning
Barn i utvikling, lek og læring
Profesjonelle og etiske utfordringer
Pedagogisk arbeid i barnehagen
Avslutning
Referanser

Utdrag

Mennesket er såpass komplisert at det finnes flere typer teorier for hvordan vår psyke og mentalitet utvikler seg gjennom livets løp. Disse teoriene utvikler seg taktfast i forhold til hvordan vårt samfunn utvikler seg. For ved ny viten tilegner vi oss nye perspektiv og tanker som kan være med på å gjøre det lettere å tolke den adferd og de tanker som mennesket har. Derfor er det synet vi kommer fram til avhengig av hvilket ståsted man har i det teoretiske. Det er derfor viktig i utviklingspsykologien å stadfeste hvilket syn og hvilken oppfatning man har av barnet... Kjøp tilgang for å lese mer

Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 05.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kanskje ikke akkurat det jeg så etter, men kan være nyttig for folk innen samme utdanning!
 • 12.04.2015
  hc glæng glæng er ikke bra åshild