Barnehage eller kontantstøtte?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 5
  • 4
  • 2103
  • PDF

Barnehage eller kontantstøtte?

Drøftningsoppgaven ser på barnehage og kontantstøtte og drøfter hvilket av alternativene som er det beste for barnet. Oppgaven diskuterer de to forskjellige ordningene og hvordan de kan oppfylle barnets behov på en tilfredsstillende måte.

Lærers kommentar

Dette er en svært god besvarelse: Du viser solide fagkunnskaper, forklarer faglige sammenhenger og behersker fagterminologi. Du anvender både teoristoff fra læreboka og andre kilder svært konstruktivt til å belyse problemstillingen og diskutere oppgavetemaet fra ulike synspunkter. Kildene anvendes svært godt(men bruk gjerne flere). Du skriver presist og ryddig med oppgaven i fokus!

Hva kan gjøres bedre: Problematiser gjerne mer. Bruk flere kilder. Jeg vil anbefale å integrere det siste avsnittet ("hva er best") mer i hele teksten. Argumenter tidligere i teksten for og imot kontantstøtte og kom med egne vurderinger av hva du mener best ivaretar barns behov. Dette er for å få mer reel drøfting istedenfor redegjørelse av synspunkter.

Utdrag

Sosialiseringsprosessen
I vårt komplekse og moderne samfunn, er det mye å lære i sosialiseringsprosessen.
Med sosialisering menes hvordan mennesket vokser inn i et samfunn ved tilpasning og selvstendiggjøring. Selve prosessen innebærer at individet lærer seg verdier, normer, kunnskaper og ferdigheter som anses som nødvendig for at det skal leve i fellesskapet, og at fellesskapet skal kunne bestå. Alle disse ferdighetene vil være med på å påvirke og forme deg som menneske. Man lærer seg hvordan man aktivt skal fungere sammen med andre mennesker, både i familien og utenom. Primærsosialisering er herunder en viktig del. Denne er den tidligste fasen i prosessen, og omfatter gjerne et barn i barnehagealder. Med primærsosialisering menes innlæring av språk, dagligdagse ferdigheter som å kle på seg, hva som forventes av deg når du møter andre mennesker, og mye mer... Kjøp tilgang for å lese mer

Barnehage eller kontantstøtte?

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2019
    Dette er en veldig godt skrevet drøfting som jeg dro stor nytte av da jeg skrev momentliste til min eksamen i sosialkunnskap. Men jeg "dret meg selv på leggen" ved linke til to av kildene som ligger vedlagt her, fordi de er utløpte. Så til dere andre som henter ideer fra denne teksten - finn nye kilder på stoffet :)