Bamboo Life | Tentamen i Markedsføring og ledelse 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 4
  • 10
  • 5081
  • PDF

Caserapport: Bamboo Life | Tentamen i Markedsføring og ledelse 1

Dette er en tentamensbesvarelse i Markedsføring og ledelse 1. Besvarelsen tar for seg bedriften Bamboo Life, og starter med å utføre en situasjonsanalyse for bedriften. Deretter ses det på segmentering og målgruppevalg, og følgende på konkurransemidlet distribusjon og konkurransemidlet markedskommunikasjon.

Innhold

Oppgave 1- Situasjonsanalyse
Oppgave 2- Segmentering og målgruppevalg
Oppgave 3- Konkurransemidlet distribusjon
Oppgave 4- Konkurransemidlet markedskommunikasjon

Utdrag

Oppgave 1- Situasjonsanalyse
Det første trinnet i markedsplanen er å utføre en situasjonsanalyse. En situasjonsanalyse er en analyse av organisasjonens arbeidsbetingelser for å få et grunnlag for å fastsette mål og strategier for markedsføringen. Hensikten er å få fram hvilke situasjon bedriten står i. Når det utføres en situasjonsanalyse er det viktig å fokusere på de interne og eksterne arbeidsbetingelsene.

...

Oppgave 2- Segmentering og målgruppevalg
Markedssegmentering betyr å splitte opp markedet i forskjellige delmarkeder som har visse fellestrekk, og disse enkelte delmarkedene kalles segment. Vi deler opp markedet i delmarkeder for det er store konkurranser om kundene, og det er ikke alle produkter som passer til alle, fordi alle har ulike behov som markedsførerne må ta hensyn til. å segmentere er også veldig lønnsomt for markedsførerne.

...

Oppgave 3- Konkurransemidlet distribusjon
Distribusjon kan defineres som ”alle aktivitetene en bedrift gjør for å organisere og påvirke varestrømmen fra produsent til sluttbruker”. Distribusjon handler rett og slett om veien til varen, fra produsent til sluttbruker. Varene må være på rett sted på rett tid, ved transport, lagring, lokalisering og risikoovertagelse.

...

Oppgave 4- Konkurransemidlet markedskommunikasjon
Siden Bamboo Life er usikker på hvordan den skal markedsføre produktene sine skal jeg hjelpe med det. Først og fremst litt om hva markedskommunikasjon er. Markedskommunikasjon er sammensetning, planlegging, gjennomføring og oppfølging av kommunikasjonsaktiviteter, og er til for å få en størst mulig lønnsomhet gjennom markedsføringen... Kjøp tilgang for å lese mer

Bamboo Life | Tentamen i Markedsføring og ledelse 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.