Bama | Kommunikasjonsprosessen og salgsprosessen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 4
  • 1834
  • PDF

Bama | Kommunikasjonsprosessen og salgsprosessen

Her har du en oppgave i Markedsføring og ledelse 1 som dreier seg om kommunikasjonsprosessen og salgsprosessen. I denne oppgaven ses det på kommunikasjonsprosessen og salgsprosessen i forbindelse med en reklame for Bama. Oppgaven kommer blant annet inn på faktorer som AIDA-modellen, budskap, argumentasjon og behovsanalyse.

Lærers kommentar

Kommentar til kommunikasjonsprosessen:
Relevant teori er godt beskrevet. Bra veksling mellom teori og anvendelse. God anvendelse i de fleste faser. Veldig bra anvendelse av AIDA under mål – dette står til toppkarakter. Innspill:
Appell: Spesifiser hvilke egenskaper som fremheves.
Kanal: Få med de fire formene for markedskommunikasjon og at Bama bruker reklame – trykte medier med denne annonsen.
Kommentar til salgsprosessen:
Alle fasene i salgsprosessen er beskrevet, og teorien anvendes veldig godt! Besvarelsen gir eksempler på teorien i samtlige faser. Veldig god flyt og veksling mellom teori og anvendelse i oppgaven. Dette er toppnivå. Et lite innspill: Være enda mer konkret i hvordan en vil foreta oppfølgingssamtaler i etterkant av salget.

Utdrag

Kommunikasjonsprosessen viser oss en oversikt over hvordan kommunikasjonen foregår mellom en avsender og en mottaker.

I denne reklamen er det Bama som er avsenderen hvor de har som hensikt å skape en troverdighet og formidle et budskap til mottakeren. Troverdighet kan de underbygge på tre forskjellige måter som ekspertise, pålitelighet, og tiltalende og sympatisk.

Ekspertise vil si gode fagkunnskaper om et tema. Dette bruker Bama i reklamen når de forteller hvilke effekter banan gir et menneske og positive goder den har. De skriver blant annet at banan bidrar til å redusere tretthet og utmattelse, og at den er rik på kalium og kilde til kostfiber. Ettersom Bama er en kjent merke og har mye omtale i media, kan vi si at det er en pålitelig kilde.

...

Salgsprosessen består av ulike faser: planlegging, kontakt, behovsanalyse, argumentasjon og demonstrasjon, avslutning og oppfølging.

Det første jeg må gjøre er å planlegge hvordan salgsamtalen skal foregå mellom meg og kunden. Jeg må tenke på hvordan kunden skal behandles og hvilke kundegrupper jeg skal rette meg mot. Ettersom jeg skal prøve å selge et par sko som brukes til løping på vinterstid, må jeg rette meg mot kunder som er glad i løpe på den tiden av året og til kunder som bor i byer hvor det er snø og glatt... Kjøp tilgang for å lese mer

Bama | Kommunikasjonsprosessen og salgsprosessen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.