Bakgrunnen for og utviklingen av Al Qaida

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 8
  • 2431
  • PDF

Bakgrunnen for og utviklingen av Al Qaida

Dette er en oppgave som handler om Al Qaida. I oppgaven redegjøres det for bakgrunnen til hvordan terrororganisasjonen Al Qaida ble til, hva terrorisme er, terroraksjonene Al Qaida har gjennomført, partene i konflikten og hva de tror på Oppgaven svarer på problemstillingen: "Hvordan Al Qaida ble til og hvordan terrororganisasjonen har endret seg over tid?"

Innhold

1 Innledning
1.1 Hvorfor jeg valgte å skrive om al-Qaida
1.2 Problemstilling
1.3 Bakgrunn
2 Hoveddel
2.1 Terrorisme
2.2 Jihad
2.3 Terroraksjoner gjennomført av Al Qaida
2.4 Al Qaida i dag
3 Avslutning
3.1 Konklusjon
3.2 Forslag til å løse konflikten
4 Kilder

Utdrag

1 Innledning
1.1 Hvorfor jeg valgte å skrive om al-Qaida
Jeg valgte å skrive om Al Qaida fordi jeg har hørt og lest en del om denne terrororganisasjonen. Det er en stor fordel å velge et tema man har litt kunnskap om, så man slipper å lese seg opp på noe helt nytt. Egentlig hadde jeg tenkt å velge IS, siden det har vært veldig mye omtale i media i det siste om IS, men i og med at mange valgte å skrive om dem, valgte jeg noe annet. Jeg hadde uansett tenkt å skrive om en terrororganisasjon, og da ble det Al Qaida. Det er et veldig interessant tema, og jeg synes tankegangen til terrorister virker så annerledes enn andres. Måten de tenker på, og måten de velger å løse konflikter på er noe helt for seg selv.

1.2 Problemstilling
I denne oppgaven skal jeg skrive om bakgrunnen til hvordan terrororganisasjonen Al Qaida ble til, hva terrorisme er, terroraksjonene Al Qaida har gjennomført, partene i konflikten, hva de tror på og problemstillingen jeg har valgt. Til slutt skal jeg prøve å tenke på hva som kan gjøres for å løse konflikten med Al Qaida. Problemstillingen jeg valgte å ta for meg er:
- Hvordan ble Al Qaida til og hvordan har terrororganisasjonen endret seg over tid?

1.3 Bakgrunn
I 1979 invaderte Sovjetunionen Afghanistan, og Osama Bin Laden var en av fremmedkrigerne som var med å kjempe for Afghanistan. Konflikten mellom Sovjetunionen og Afghanistan var en stor del av påvirkningen til at Al Qaida ble dannet.

Det var en lang krig, som varte i hele 10 år, men til slutt ga Sovjetunionen seg, og Afghanistan seiret. Etter krigen reiste bin Laden rundt i landet for å samle penger, og bygge opp sitt internasjonale terrornettverk... Kjøp tilgang for å lese mer

Bakgrunnen for og utviklingen av Al Qaida

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.