Back i fotball | Treningsplanlegging

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Treningslære 2
  • 5
  • 49
  • 12276
  • PDF

Back i fotball | Treningsplanlegging

Her finner du en arbeidskravs- og kapasitetsanalyse som tar for seg fysiske, koordinative, tekniske, taktiske og psykiske egenskaper, i tillegg til andre krav. Avslutningsvis inkluderes en treningsplanlegging som inneholder en årsplan der de 5 periodene i et fotballår beskrives.

Lærers kommentar

Oppgaven var komplett, men han ville gjerne at jeg skulle beskrevet enkelte fysiske faktorer enda bedre med flere konkrete eksempler rettet inn mot idretten.

Elevens kommentar

Oppgaven er så og si komplett, men jeg burde ha hatt med enda flere konkrete eksempler som viser de fysiske egenskapene direkte i idretten. Dette gjør jeg bedre senere i oppgaven med de andre egenskapene, altså nesten bare fysiske egenskaper jeg gjør dette med.

Studienetts kommentar

Oppgaven inneholder ikke en innledning og mangler tekst som knytter de forskjellige delene sammen.

Innhold

Grov arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse 3
Utholdenhet - FYSISK 5
Anaerob utholdenhet 5
Aerob utholdenhet 6
Styrke - FYSISK 7
Eksplosiv dynamisk styrke 7
Maksimal dynamisk styrke 8
Utholdende dynamisk styrke 8
Bevegelighet – FYSISK 9
Spenst – FYSISK 10
Vertikal spenst 10
Horisontal spenst 10
Hurtighet – FYSISK 12
Reaksjonshurtighet 12
Akselerasjonshurtighet 13
Maksimal hurtighet 13
Utholdende hurtighet 14
Koordinasjon 15
Balanse 15
Romorientering 16
Øye-fot 16
Øye-hånd 17
Tilpasset krafttilpasning 17
Reaksjon 17
Rytme 18
Teknikk 19
Taktikk 22
Taktikk planlagt før konkurransen 23
Taktikk gjennomført under konkurransen 23
Frihet 24
Struktur 24
Disponering av egne ressurser 24
Utnytting av sterke og svake sider 25
Omstillingsevne 25
Psykiske egenskaper 27
Konsentrasjons- og fokuseringsevne 27
Visualiseringsevne 28
Smertetoleranse 28
Samarbeidsevne 29
Motivasjon 29
Viljestyrke 30
Kunnskap 31
Andre krav 32
Antropometriske krav 32
Trygghetssone 33
Livsstil 33
Treningsfasiliteter 34
Treningsutstyr 35
Treningsmiljø og støtteapparat 35
Treningsplanlegging 37
Målsetning 37
Årsplan 37
TRENINGSPERIODE 1 – forberedelsesfase 1 38
TRENINGSPERIODE 2 – konkurranseperiode 1 40
TRENINGSPERIODE 3 – forberedelsesfase 2 (Periodeplan) 41
TRENINGSPERIODE 4 – konkurranseperiode 2 45
TRENINGSPERIODE 5 – aktiv avkobling 48
Litteraturliste 49

Utdrag

Styrke - FYSISK

Eksplosiv dynamisk styrke
- Eksplosiv dynamisk styrke defineres som evnen til å utvikle kraft hurtig. Sprintløp, lengdehopp, spydkast og skihopp er eksempler på idretter der det stilles krav til denne typen styrke. Jeg har valgt å sette 100m friidrett som taket, fordi jeg vil si det er idretten som stiller aller størst krav til dette.
Eksplosiv styrke sammenhenger mye med akselerasjonshurtighet, noe som er svært sentralt ved fotball. Løpene på en fotballbane er oftest på ca. 30-40 meter, som tilsvarer akselerasjonslengden. Slike løp forekommer veldig ofte i kamper, og dermed blir egenskapen sentral. Også i skudd, innkast og vertikal spenst ved hodedueller skjer det brå bevegelser i musklene som tilsvarer eksplosiv styrke. Likevel er ikke egenskapen den viktigste, når man sammenligner idretten med taket. Jeg vil si at egenskapen innen fotball utgjør 80% av taket.
- Kapasiteten min innen eksplosivitet vil jeg si at tilsvarer 65% av taket, da jeg har en fordel som veldig hurtig med et høyt antall IIX fibrer i musklene. På mitt beste løp jeg 60m på 8,2 sekunder, noe jeg vil anse som raskt nok til jente å være. Likevel handler...

...

Treningsplanlegging
Målsetning
Dette året ønsker jeg å forbedre meg på ulike faktorer rettet inn mot fotball som totalt sett vil gjøre meg til en noe bedre spiller. Jeg ønsker å bli noe mer utholdende og samtidig noe mer eksplosiv/hurtig. Jeg ønsker å forbedre mine tekniske, taktiske og koordinative egenskaper samtidig som de fysiske faktorene.
Årsplan
Jeg har lagd en årsplan for kommende fotballår, der jeg trener ulike fysiske egenskaper til de ulike periodene. Jeg varierer også belastningen i treningen min ut i fra hvilken periode jeg er i, og dette avgjøres av hyppighet, varighet og intensitet, noe jeg beskriver for hver måned. Jeg har delt opp året i 5 deler, der jeg har ulik trening for hver periode. Fase 1 utgjør forberedelsesperiode 1, altså januar, februar og mars i et fotballår. Fase 2 utgjør konkurranseperiode 1, altså april og mai. Fase 3 utgjør forberedelsesfase 2, altså juni, juli og august. Fase 4 utgjør konkurranseperiode 2, altså september, oktober og november. Til slutt har jeg lagt en fase 5 som utgjør aktiv avkobling i desember.
Jeg tar for meg alle de fysiske faktorene innenfor utholdenhet, muskelstyrke, spenst, hurtighet og bevegelighet. I tillegg til dette har jeg jeg også valgt å ta med koordinasjon med aktuelle tilhørende undergrupper (balanse, rytme, romorientering, krafttilpasning, reaksjon og øye-fot), teknikk og taktikk. Dette fordi disse tre egenskapene er svært sentrale innen fotball, og disse trener jeg hele tiden på fotballtrening og utenom... Kjøp tilgang for å lese mer

Back i fotball | Treningsplanlegging

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.