Bacheloroppgave i Historie: Folkemordet i Rwanda

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 3. år
 • Annet
 • 5
 • 24
 • 9050
 • PDF

Bacheloroppgave i Historie: Folkemordet i Rwanda

Bachelor oppgave i historie. Oppgaven redegjør for folkemordet i Rwanda og ser hendelsen i forhold til det internasjonale samfunnet og FN. Senere i oppgaven trekkes det frem årskaer til hendelsen og virkingen av folkemordet.

Innhold

1.0 Innledning 2
1.2 Problemstillinger 2
1. 3 . Kilder 3


2.0 DEL 1. Folkemord 3
2.1 Forholdet mellom stammene i Rwanda 3
2.2 Massakrene 4
2.3 Folkemord 7

3.0 Internasjonal innblanding 8

4.0 DEL 2 Hva var årsakene til fiendtligheten mellom hutuene og tutsiene 10
4.1 Rwanda før kolonitiden 10
4.2 Forholdet mellom tutsi og hutu før kolonitiden 10

5.0 Rwanda i kolonitiden 12
5.1 Uavhengigheten 14
5.2 President Habyarimana regjeringsperiode 15

6.0 Umiddelbare årsaker 16
6.1 Utløsende faktor 16

7.0. Dyptgående årsaker 17
7.1 En politisk maktkamp om ressurser 17
7.2 Etnisk konflikt 19
7.3 Belgias rolle i konflikten 19

8.0 Sammendrag 21

9.0 Avsluttning 22


Litteraturliste 23

Utdrag

"1.0 Innledning

Afrika er et stort kontinent som i dag anses som underutviklet. Kjennetegnet for dette, er høy befolkningsvekst, mye sykdom og svært liten mulighet for utnytelse av ressurser.
Jeg skal ta for meg et av de minste landene i Afrika som heter Rwanda. Mange nordmenn hadde aldri hørt om Rwanda før i 1994. I 1994 skjedde et av de mest grusomme folkemordene i nyere i tid, mange historikere går så langt tilbake som til det såkalte Holocaust under 2. verdenskrig for å finne et tilsvarende eksempel på et slikt folkemord. Folkemordet i Rwanda er betegnet som et av de verste i historien ikke bare pågrunn av selve hendelsen, men også grunnet forløpet til hendelsen og det internasjonalesamfunnets reaksjoner.

I Rwanda ble mer en 800 000 mennesker brutalt drep , ingen vet det nøyaktige tallet, men 800 000 er det anslaget som er blitt mest brukt i litteraturen og media, dette er anslagsvis
13 % av befolkningen. For oss i Europa har folkemordet i Rwanda kanskje mest framstått som en stammekrig mellom to stammer, som begge kjempet for å få makten i landet. Slik ble det ble fremstilt i media på dette tidspunktet . Media sa ingenting om tradisjon og kultur eller om hvordan europeerne hadde bidratt til å skape konflikter i landet. Dette er temaer jeg vil se nærmere på i oppgaven. Jeg vil understreke at når jeg omtaler hutuer og tutsier i oppgaven, gjelder det ikke for alle som er hutuer eller tutsier. Det var mange som var uskyldige og ikke tok stilling til konflikten. Men det var ingen som ikke ble rammet på en eller annen måte.

1.2 Problemstillinger
Jeg skal i den første delen av oppgaven redegjøre for folkemordet i Rwanda i 1994, jeg vil også i denne delen definere begrepet folkemord. Debatten om hvordan det internasjonale samfunnet forholdt seg til hendelsen har vært mye omstridt, spesielt FNs måte å takle situasjonen på. I denne sammenhengen kan jeg ikke utdype denne debatten, men jeg skal redegjøre en del for hvordan det internasjonale samfunnet reagerte.

I andre del av oppgaven skal jeg se på årsaker som kan forklare fiendtligheten mellom de to stammene, tutsier og hutuer. Jeg skal se på årsakene til at folkemordet skjedde. Jeg kommer til å trekke inn både sosiale, lokale, internasjonale og politiske forhold i den grad jeg ser det nødvendig for min problemstilling. Rwanda har fortid som belgisk kolonimakt og dette vil jeg utdype i oppgaven..."... Kjøp tilgang for å lese mer

Bacheloroppgave i Historie: Folkemordet i Rwanda

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 08.11.2018
  Skrevet av Student på 4. år
  Hvem som skrevet den oppgaven?

Brukere som har lastet ned Bacheloroppgave i Historie: Folkemordet i Rwanda, har også lastet ned