Bacheloroppgave i Geografi: Turisme i Afrika

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Høgskole og universitet 3. år
  • Annet
  • 6
  • 35
  • 11238
  • PDF

Bacheloroppgave i Geografi: Turisme i Afrika

Bacheloroppgave i geografi om turisme i Afrika. Oppgaven drøfter ulike utfordringer i forbindelse med turisme i Afrika, i hovedsak landene Sør for Sahara.

Problemstillingen er: Kan turisme bidra til utvikling og hjelpe til med å bevare det biologiske mangfoldet i Afrikanske land ?

Innhold

1.0 Innledning
Problemstilling

2.0 Teori

2.1 Hva er Turisme
2.2 Utvikling
2.2.1 Global utvikling innenfor Turismen
2.2.2 Nyere trekk ved turismen
2.2.3 Autentisitet
2.2.4 Turisme og kultur
2.3 Mobilitet og refleksivitet

2.3.1 Fremveksten av naturbasert turisme

2.3.2 Økosentrisk natursyn

2.3.3 Ikke-materialistiske verdier

2.3.4 Den moderne livsstilen

2.4 Økoturisme
2.4.1 Tilgjengeliggjøring av geografiske områder og press på naturressurser
2.4.2 Vern av nasjonalparker
2.4.3 Bærekraftig bruk av ressurser - fra kvegsatsing til viltutnyttelse og safariturisme
2.4.4 Lokal eiendomsrett; landsbyutvikling- CAMPFIRE og LIRDP

3.0 Metode

4.0 Diskusjon

4.1 Dyrenes turistverdi
4.2 Utryddingstruet Fjellgorilla - turisme og vern
4.3 Eksportlekkasje, Nykolonialisme?
4.4 Turisten kan bidra til vern og utvikling
4.5 Basecamp Masai Mara, økoturisme i verdensklasse
4.6 Konflikter og uroligheter skremmer turisten
4.7 Økt kunnskap, informasjonskampanjer og holdningsendring

5.0 Oppsummering

6.0 Avslutning
Afrika og turismen - stor mangfoldighet og ulike forutsetninger

Litteraturliste

Utdrag

"1.0 Innledning
Reiseliv er i dag verdens største industri, hvert år er opp mot en milliard mennesker ute å søker opplevelser. Ferieturer er blitt en livsstil, og turismen er blitt en integrert del av måten vi i vesten betrakter verden på, i vårt velstående, høymobile og refleksive samfunn.
”Eksotiske” reisemål har de siste årene blitt svært populært, dette har bidratt til at mange utviklingsland har blitt attraktive reisemål. Av de 49 minst utviklede landene i verden, har 46 nå turisme som sin største inntektskilde. Siden turismen har blitt en så viktig økonomisk faktor, er turisme i mange kretser ansett som en utelukkende god strategi for utvikling. Turisme blir i slike sammenhenger ansett som ”pro-poor strategi” , dette er en strategi som har fattigdomsreduksjon som mål. Myndighetene både i nord og sør begynner å få øynene opp for reiselivsindustriens evne til å bevege andre sektorer i bærekraftig retning.

Med de senere års bevisstgjøring rundt natur og miljø har vi utviklet et økosentrisk syn, dette innbærere en ny forståelse for at menneskene ikke lenger kan utnytte og bruke naturen ukritisk, men må leve i samspill med den. Denne utviklingen har videre ført til framveksten av bærekraftig turismeretninger som økoturisme. Bærekraftig turisme kan føre til positive effekter som vern og utvikling i Afrikanske land. Men turisme kan også føre til en form for ”nykolonisering” der utlendinger investerer i turistnæringen og følgelig tar inntektene som egentlig burde gått til lokalbefolkningen ut av landet.

I denne oppgaven kommer vi til å drøfte ulike problemer som oppstår i forbindelse med turismeutvikling i Afrikanske land. Det er ikke alltid lett å skulle drøfte Afrika problematikken, spesielt siden kontinentet langt i fra er homogent. Dermed vil vi understreke at når vi i oppgaven snakker om Afrika, er det landene sør for Sahara vi sikter til. I disse områdene finnes et mangfoldig dyreliv, særpregende natur med ørken , savanner, vulkaner og verdens nest største regnskog. Det er også hær vi finner noen av de fattigste landene som har størst behov for utvikling.


Problemstilling
I denne oppgaven vil vi forsøke å besvare følgene problemstilling:

Kan turisme bidra til utvikling og hjelpe til med å bevare det biologiske mangfoldet i Afrikanske land ?

I begynnelse av oppgaven kommer vi til å definere oss inn i feltet turisme. Vi skal se på turismens utvikling, og spesielt fremmeveksten av naturbasert turisme og økoturisme. Videre i oppgaven vil vi gradvis bevege oss over mot Turisme i Afrika, med eksempler på hvordan turismen kan bidra til vern og utvikling, og følgelig diskutere denne problematikken."... Kjøp tilgang for å lese mer

Bacheloroppgave i Geografi: Turisme i Afrika

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.