Avtalerett | Muntlig avtale ved bilkjøp

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 6
 • 3
 • 1132
 • PDF

Avtalerett | Muntlig avtale ved bilkjøp

Innleveringsoppgave om avtalerett. Oppgaven går ut på å vurdere hvorvidt det er inngått en bindende avtale ved kjøp av en bil og om det foreligger mangler ved avtalen som kan gjøre den ugyldig.

Rettslære 2 (Dalefag).

Lærers kommentar

Innom det meste av relevante bestemmelser her, grei drøfting. Bra jobba.

Utdrag

I denne oppgaven skal vi drøfte og finne ut om det har blitt inngått en bindende avtale mellom Birger Lie og Rolf Skog omhandlende en Ford Capri 1964-modell.
Etter å ha solgt bilen til Rolf Skogen for kr 5000 føler Birger at han har blitt lurt. Han sier at Rolf kan beholde bilen dersom han betaler kr 70 000, om ikke forlanger han at bilen blir returnert mot kjøpesummen. Rolf mener at man må stå ansvarlige for de valgene man har tatt og man må ivareta sine interesser, man kan ikke være etterpåklok.

Jeg skal først drøfte om det har blitt inngått en gyldig avtale. Etter dette skal jeg drøfte om det foreligger noen forhold ved avtaleinngåelsen eller senere forhold som gjør at avtalen kan bli ugyldig.

For å finne ut om en avtale er gyldig bruker vi reglene i avtaleloven (avtl) kapittel 1, som... Kjøp tilgang for å lese mer

Avtalerett | Muntlig avtale ved bilkjøp

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 17.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet, hjalp meg mye il øving til tentamen