Avtalerett og forbrukerrett - Eksamen i rettslære

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 5
 • 8
 • 2903
 • PDF

Avtalerett og forbrukerrett - Eksamen i rettslære

Oppgavebesvarelse fra eksamen i rettslære med avtalerett og forbrukerrett som tema.
Oppgaven er delt inn i tre deler. Den første delen handler om avtalerett (er det inngått en bindende avtale mellom Roger Hammer og Arne Jensen?), den andre og tredje delen handler om forbrukerrett, blant annet om krav fra tidligere salgsledd.

Eksamen november 2008.

Lærers kommentar

MYE bra og relevant stoff! Drøfter paragrafene på en fin måte. Gjentar deg selv litt for mye, burde også vært mer presis på fkjl. §§ 29 og 30.

Utdrag

Del A:
Partene i denne tvisten er Roger Hammer og Arne Jensen. Rettsområdet som anvendes er avtalerett, og regler som regulerer de aktuelle rettsspørsmålene, finnes i avtaleloven (avtl.) av 31. mai 1918, tredje kapittel.

Roger Hammer mener at han ikke er bundet av et kjøp av et skap som hans fullmektig, Stine Ås, har utført for han. Arne Jensen derimot, krever at Roger Hammer betaler han kr 15 000 for skapet. Fullmakten det er snakk om i dette tilfellet, er en oppdragsfullmakt. Avtl.§ 18 sier at dersom fullmakten er meddelt kun gjennom en erklæring fra fullmaktsgiver til fullmektig... Kjøp tilgang for å lese mer

Avtalerett og forbrukerrett - Eksamen i rettslære

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 03.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig grei oppgave å følge etter inennfor avtale loven. eneste som kan være litt negativt i denne sammenhengen er konklusjonen, samtidg litt små feil innenfor oppgaveløsningen. men grei for elever som har tenkt seg en karkater 2-3 :D
 • 25.01.2016
  helt fantatsisk, hjalp meg veldig mye!! fikk 6 på tentanmen, brukte denne masse
 • 12.12.2016
  LItt mykje gjentaking, men elles forholdsvis bra
 • 24.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Til veldig god hjelp!:-)