Avtalerett - 2 besvarelser med paragrafer | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 3
  • 938
  • PDF

Avtalerett - 2 besvarelser med paragrafer | Caserapport

Her finner du en samling av 2 caserapporter som handler om avtalerett. Denne besvarelsen er skrevet til en prøve om avtalerett, og handler om 2 tvister:
- Selma og Kåre forhandler om en forretningsgård, og tvisten handler om et kjøptstilbud.
- Gro og Henriette inngår et fullmaktsforhold ifm. en avtale med et reisebyrå.

Innhold

Oppgave 1
Oppgave 2

Utdrag

Den 20. januar ga Selma et tilbud til Kåre. Hun ønsket svar innen ti dager, altså ga hun en akseptfrist som Kåre må følge, jf. § 2. Han svarte den 23. januar, som er innenfor akseptfristen. Avtalen er da gjeldene, men Kåre godtok ikke tilbudet, men kom heller med et nytt tilbud, jf. § 6 (1), ettersom han bare kunne betale 200 000 kr kontant, framfor 300 000 kr som var beskrevet i tilbudet. Kåre presenterer tydelig at dette er et nytt tilbud som han trenger svar på, så det er derfor å regne som et tilbud på tross av § 6 (2).

Selma mottar brevet 24. januar, og 25. januar inngår hun en avtale med BEB om å selge forretningsgården for 600 000 kr kontant. Dette er en gyldig avtale med en viljeserklæring – tilbud og aksept, jf. hovedregelen om tilbud og aksept § 7. Kåre Nilsen velger nå å akseptere tilbudet til Selma på 500 000 ...

---

Oppgave 2

Dette er en tvist mellom Gro Dahle og Henriette Mo på den ene siden, og et reisebyrå på den andre siden, som dreier seg om et fullmaktsforhold mellom Gro og Henriette. Denne tvisten drøftes på grunnlag av avtaleloven av 31. mai 1918 kapittel 2, jf. § 1. Rettsspørsmålene blir:
1. Er fullmakten gjeldende ettersom Gro tilbakekalte den?
2. Har Henriette Mo handlet utenfor fullmaktens grense eller instruks?
3. Kan avtalen gjøres bindende?

Som nevnt er dette et fullmaktsforhold. Gro Dahle er fullmaktsgiver, Henriette Mo er... Kjøp tilgang for å lese mer

Avtalerett - 2 besvarelser med paragrafer | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.