Avslutning av avtaler og forbrukerkjøp | Tentamen i Rettslære 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 5
  • 1891
  • PDF

Avslutning av avtaler og forbrukerkjøp | Tentamen i Rettslære 2

Dette er en tentamensbesvarelse i Rettslære 2. Besvarelsen dreier seg om ugyldige avtaler og forbrukerkjøp, og svarer på to oppgaver. Tvisten oppgavene tar for seg dreier seg om Line Olsen, som ga Emilie Larsen ett fullmaktsdokument, og rett til å kjøpe ett akvarium på hennes vegne. Den første oppgaven dreier seg om rettsspørsmål i forbindelse med "Lov om avslutning av avtaler", om fullmakt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) av 2014. I oppgave 2 ses det nærmere på rettsspørsmål i forhold til "Lov om forbrukerkjøp" (forbrukerkjøpsloven) av 2002.

Utdrag

Oppgave 1
Caset handler om Line Olsen, som ga Emilie Larsen ett fullmaktsdokument, og rett til å kjøpe ett akvarium på hennes vegne. Prisen skulle ikke overstige kr 4000, men dette ble bare medelt muntlig, og var ikke skrevet i fullmaktsdokumentet. Det første rettsspørsmålet dette caset reiser er om det er inngått en bindene avtale om kjøp av akvarium og fisker, eller om Line har rett til å heve kjøpet. Før dette rettsspørsmålet kan drøftes må vi innom ett par andre rettsspørsmål for å finne frem til den endelige vurderingen av avtaleinngåelsen. Rettsspørsmålene oppgaven reiser reguleres av Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) av 2014.

Rettsspørsmålene oppgaven reiser:
- Kan avtalen bli hevet pga. ulydighet i form av fullmakt og instruks?
- Kan avtalen bli hevet pga. Emilie kjøpte fisker, som ikke var en del av avtalen?


Oppgave 2
Line beholder fiskene og akvariet, men oppdager lekkasjer opptil tre ganger etter kjøpet. Her må det drøftes om Line kan kreve pengene tilbake eller et nytt akvarium. Det må likevel drøftes flere rettsspørsmål for å komme frem til en endelige konklusjonen om det lekkende akvariet og hva Line har krav på. Avtalen om akvariet ble inngått 14.april. Rettsspørsmålene oppgaven reiser reguleres av Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) av 2002.

Rettsspørsmålene oppgaven reiser:
- Har Line rett til å få pengene tilbake for lekkasjene?
- Reklamerte Line for den siste feilen for sent?

Avtalen mellom Line og Akvariespesialisten angående kjøpet av akvariet og fiskene ble inngått 14.april, og den første feilen oppsto kun 14 dager etter avtaleinngåelse, 28.april... Kjøp tilgang for å lese mer

Avslutning av avtaler og forbrukerkjøp | Tentamen i Rettslære 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.