ATP og dens rolle i menneskekroppen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 17
 • 3084
 • PDF

ATP og dens rolle i menneskekroppen

Her har du en prosjektoppgave i Kjemi 2 som handler om ATP og dens rolle i menneskekroppen. I denne oppgaven får du en forklaring på hva AMP, ADP, og ATP er. I tillegg ses det nærmere på hvordan cellene produserer ATP, og til slutt hvordan cellene utnytter seg av ATP.

Lærers kommentar

Dette var en veldig god besvarelse. Litt skrive feil her og der, men du gjør et vanskelig tema enkelt. Besvarelsen din er bedre enn de fleste bøkene jeg har hatt om det tema på universitet. Denne vurderes selvfølgelig til toppkarakter

Innhold

1. ATP-molekylet-“energibæreren”
2. Produksjon av ATP og ATPs rolle i metabolismen
2.1. Glykolysen
2.2. Krebs-syklusen
2.3. Oksidativ fosforylering
3. Effektiviteten til ATP
Kilder

Utdrag

Cellene trenger energi momentant for å fungere. Nedbryting av glukose vil ta for lang tid, så har du noen gang tenkt på hvilke andre måter cellene kan utnytte seg av energi så momentant? ATP gir energi momentant. Alt dannes og nedbrytes i cellene. ATP er ikke noe langvarig energilager, men visste du at en person som er i hvile, omsetter omtrent 40kg ATP per døgn, mens en som er i hardt arbeid omsetter en halv kg ATP per minutt(Kjemi 2 )? I denne oppgaven skal jeg forklare hva AMP, ADP, og ATP er, se hvordan cellene produserer ATP, og til slutt hvordan cellene utnytter seg av ATP.

1. ATP-molekylet-“energibæreren”
Adenosintrifosfat (ATP) er et multifunksjonelt nukleotid som brukes i celler som et koenzym. ATP-molekylet er sammensatt av tre komponenter. I senter er et sukkermolekyl, ribose. På den ene siden av ribosen er det koblet en base til C-1, altså en gruppe som består av koblede ringer av karbon og nitrogenatomer, i dette tilfelle adenin. På den andre siden av ribosen er den festet til en streng av fosfat grupper på C-5. Det er disse fosfatene som er som er energibæreren til ATP.

I figur 1 ser vi hva ATP-molekylet består av; en purin base som i dette tilfellet er adenin (farget med rødt), en ribose (farget i rosa) og en fosfatkjede (farget i blå). Avhengig av hvor mange fosfat grupper som er tilkoblet, får vi navnet AMP(mono) ADP(di) og ATP(tri). Energien ligger i bindingene mellom fosfor og oksygen.

ATP er et ustabilt molekyl, for ved hydrolyse vil det bli omdannet til ADP og fosfat... Kjøp tilgang for å lese mer

ATP og dens rolle i menneskekroppen

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 25.09.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  God fakta. Til nytte i kjemi 2