Artikkel | Vikingtiden og dagens landinndeling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 4
  • 971
  • PDF

Artikkel | Vikingtiden og dagens landinndeling

Dette er en oppgave om vikinger og vikingtiden, som fokuserer på hendelser under vikingtiden som har hatt betydning for dagens landinndeling. Her ses det på vikingtokter. Vikingtiden deles inn i fire faser, som hadde ulik betydning for dagens inndeling av land.

Innhold

Når og hva er vikingtiden?
De fire fasene
Hvorfor dro vikingene ut?
Kilder

Utdrag

I denne oppgaven skal vi gjøre greie for vikingtiden, hva som preget den og hva denne tiden har å si for dagens landinndeling. Vi skal også ta for oss en hendelse fra vikingtiden som vi mener har påvirket dagens landinndeling.

Når og hva er vikingtiden?
Tidsrommet fra ca. 800 – 1050 blir regnet som vikingtiden i Norden. Denne tiden var preget av at store gjenger skandinaver dro over landegrensene for å herje og plyndre, handle eller slå seg ned på stedene de reiste til... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel | Vikingtiden og dagens landinndeling

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.