Artikkel om Ungdomskriminalitet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Yrkesfaglig Vg2
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 4
 • 1530
 • PDF

Artikkel om Ungdomskriminalitet

Her kan du lese en artikkel om ungdomskriminalitet. Artikkelen drøfter årsaker for at det oppstår kriminalitet blandt ungdom og ser på hvordan det kan forebygges. Oppgaven inneholder også statistikk og fakta fra forskning om emnet.

Utdrag

De siste årene har antall etterforskedet forbrytelser økt en stor del. I 1960 var det rundt 60 000 forbrytelser, men i dag har tallet steget helt opp til 300 000 . Grunnen kan være at vi er flere mennesker på jorden i dag enn det vi var for 40 år siden, men alt i alt, er 300 000 mye. Kriminalitet er en form for negative sosiale avvik , fordi de kriminelle bryter med samfunnets normer. Det kan være mange forskjellige grunner til at de gjør dette, i og med at det er mange ulike typer for kriminalitet. I følge kriminalstatistikken er ungdomskriminalitet en av de største formene for kriminalitet. Hva er egentlig årsaken til at såpass mange ungdommer begår kriminelle handlinger?... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om Ungdomskriminalitet

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 02.05.2018
  Skrevet av Elev på Vg1
  karakter 5* ikke 6, kjedelig og repetativ.