Artikkel om satire

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 6
 • 4
 • 1385
 • PDF

Artikkel om satire

Artikkel om satire som virkemiddel i litteraturen i opplysningstida, sammenlignet med hvordan satire brukes i dag.

I artikkelen inndrages Ludvig Holbergs "Erasmus Montanus" og "Niels Klims underjordiske Rejse" samt "Doppler" av Erlend Loe og terrorangrepet på Charlie Hebdo.

Artikkelen er en besvarelse på en langsvarsoppgave i Norsk på Vg3.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Studienetts kommentar

Godt skrevet artikkel med god drøfting og faglig kompetanse. Teksten er oversiktlig.

Utdrag

I dagens samfunn ligger mye av makten i våre egne hender. Vi har mer innflytelse enn vi tror, i motsetning til før i tiden. Da var det hovedsakelig kirken, adelsmenn og rike godseiere som hadde all makt. Under de litterære periodene barokken, renessansen og opplysningstiden utviklet samfunnet seg mot mer demokrati og likestilling. Selv om vi gikk mot mer demokrati, fantes det stadig noe å kritisere. Det kunne gjelde samfunnet, spesifikke ting som de ikke var fornøyd med eller hverdagslige hendelser. Tjukke mennesker, bedrevitere og hyklere kan være typiske individ som blir tullet og tøyset med. I denne teksten skal jeg gå litt mer inn på hvordan man før i tiden brukte satire som kritikk og hvordan utviklingen av satire har vært. Finnes det en grense for hva man kan latterliggjøre?

Under opplysningstide,n fra starten av 1700-tallet, blomstret nye tanker og ideer. Filosofer som Francois de Voltaire og Denis Diderot spredte ideer om at folket skulle gjøre opp sin egen mening basert på fornuft og opplysning. Det var ikke kirken eller større makter som skulle bestemme over individet. Under tidligere perioder var det kirken som stod bak valg og hvordan livet skulle bli, men opplysningsfilosofene mente at det var Gud som skapte verden og etter dette var det opp til hvert enkelt menneske å forme sin egen fremtid. I tillegg ville de spre kunnskap blant folket, om frihet og fornuft.

For å kritisere og problematisere samfunnet eller hverdagslige hendelser, kommer ordet... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om satire

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 21.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Nokså god ___________________________ ___________________________