Artikkel i psykologi: Utgjør mobbing på arbeidsplassen et stort samfunnsproblem i Norge i dag?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 4
  • 1056
  • PDF

Artikkel i psykologi: Utgjør mobbing på arbeidsplassen et stort samfunnsproblem i Norge i dag?

Oppgaven var en del av en to timers vurderingsituasjon og inneholder en informativ artikkel om hvordan mobbing er et samfunnsproblem i Norge i dag. Oppgaven baserte seg på en artikkel fra NRK med påstanden om at 135000 blir mobbet til selvmordstanker i Norge i dag. Artikkelen vurderer kritisk den psykologiske forskningen reportasjen viser til. Den forklarer hvilke grunndisipliner innen moderne psykologi som kan brukes til å forstå bakgrunnen for det som har skjedd. Den gjør også rede for hvilke av psykologiens bruksområder som kan anvendes for å hjelpe de involverte og forebygge at lignende hendelser ikke skal skje.

Lærers kommentar

Veldig bra oppgave med gode svar på alle kriteriene. Spesielt bra vurdering av forskning, og om denne troverdig eller ikke. Ellers var den også veldig gjennomført! Savner en liten helhet for å kunne gi denne toppkarakter, men fortsetter du som dette kan det bli spennende å se hvor du ender opp! Mangler litt på de ulike grunndisiplinene også, men alt i alt : Veldig sterk 5, fortsett slik!

Elevens kommentar

Oppbygningen og norsken er bra, de ulike grunndisiplinene kunne vært mer utdypende.

Utdrag

Nå som en har konstatert at artikkelens innhold er troverdig, er det grunnlag for diskusjon og problemløsning. Forskningens kaldharde fakta viser at mobbing er et svært alvorlig problem for dem som utsettes for det. Over 500 mennesker velger hvert år å ta sitt eget liv, grunnet selvmordstanker. Jarle Kirketeig er bare en av de utallige som har blitt psykisk syk av mobbing på arbeidsplassen. Kirketeig ble utsatt for trakassering og mobbing av sin egen sjef i flere år, noe som til slutt førte til alvorlige selvmordstanker og psykiske problemer. Det kan være vanskelig å skulle forstå bakgrunnen til hvorfor noen blir mobbere, og andre mobbeofre, og hvorfor mobbing er et såpass stort samfunnsproblem. Det finnes flere ulike grunndisipliner i moderne psykologi som kan brukes til å forstå dette.

Ser en dette fra et individualpsykologis perspektiv ser vi etter karaktertrekk hos mobber og mobbeoffer. Hvem er det som mobber, hva er bakgrunn og viktigst – hva er motivet for mobbingen?... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel i psykologi: Utgjør mobbing på arbeidsplassen et stort samfunnsproblem i Norge i dag?

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Artikkel i psykologi: Utgjør mobbing på arbeidsplassen et stort samfunnsproblem i Norge i dag?, har også lastet ned