Artikkel om pressens makt

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Artikkel om pressens makt

Artikkel om pressen som den fjerde statsmakt. Artikkelen drøfter blant annet hvordan mediene påvirker samfunnet og enkeltpersoner, pressens stilling i samfunnet og om pressens makt bør begrenses.

Lærers kommentar

Svært fornøyd!

Utdrag

Det finnes ulike meninger og oppfatninger i verden om at pressens makt og påvirkningskraft er for stor. Pressefrihet, som er anslått i Grunnloven, defineres som at pressen har en rett til å komme med opplysninger og fremsette kritikk, av for eksempel offentlige myndigheter eller offentlige personer, uten forhåndskontroll. Gjennom pressens påvirkningskraft og makt har pressen mulighet til å påvirke borgere og viktige avgjørelser i ønsket retning. Bør pressens frihet begrenses på grunn av dette, er et mye stilt spørsmål... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om pressens makt

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.