Artikkel om Politisk Deltagelse ved Valg - Tentamen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Artikkel om Politisk Deltagelse ved Valg - Tentamen

Artikkel om politisk deltagelse i Norge til tentamen i Politikk og menneskerettigheter Vg3. Oppgaven redegjør for den politiske deltagelsen og hvordan den har endret seg samt drøfter hva manglende politiske deltagelse kan ha å si for demokratiet.

Lærers kommentar

Dette synes jeg var et langt steg i riktig retning, Silje! Du skriver innsiktsfullt om valgdeltakelse, og klarer å benytte kildematerialet ditt til å diskutere hvorfor deltakelsen i de formelle kanalene er synkende. Begrepsbruken din er også sikker. Når det gjelder de andre politiske påvirkningskanalene kunne du nok gått enda dypere inn i deres betydning, og kanskje ha diskutert mer inngående om vridningen til aksjoner, medier og organisasjoner veier opp for tapet i valgkanalen. Dette er imidlertid ting du har nevnt, noe som viser at oversikten er til stede. Fortsatt er det ting å jobbe med når det gjelder drøfting, men først og fremst skal du være stolt over fremgangen siden sist. Dette gjorde meg glad!

Elevens kommentar

Når det gjelder de andre politiske påvirkningskanalene kunne du nok gått enda dypere inn i deres betydning, og kanskje ha diskutert mer inngående om vridningen til aksjoner, medier og organisasjoner veier opp for tapet i valgkanalen. Dette er imidlertid ting du har nevnt, noe som viser at oversikten er til stede. Fortsatt er det ting å jobbe med når det gjelder drøfting, men først og fremst skal du være stolt over fremgangen siden sist. Dette gjorde meg glad!

Utdrag

Norge - et ekte folkestyre?
Demokratiet i Norge Gir borgerne mange påvirkningsmåter, men likevel velger mange å ikke være politisk aktive, og statistikker viser at deltakingen på kommunestyrevalg og stortingsvalg har vært synkende. I denne artikkelen skal jeg redegjøre for hvor stor den politiske deltakelsen er i Norge, samt redegjøre for og drøfte hvordan den politiske deltakelsen har forandret seg. Til slutt skal jeg drøfte om manglende politisk deltakelse er et demokratisk problem.

Valgdeltakingen både på kommunevalg og stortingsvalg var på sitt høyeste rundt 1965. prosentandelen som deltok ved kommunevalget da, var på rundt 80 %. Noe likt av prosentandelen ved stortingsvalget som deltok var på rundt... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om Politisk Deltagelse ved Valg - Tentamen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.