Artikkel om pengepolitikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • 5
 • 10
 • 3150
 • PDF

Artikkel om pengepolitikk

Artikkel om pengepolitikk. Artikkelen kommer inn på hvordan pengepolitikken fungerer og hvordan vi vil ha den i Norge. I tillegg kommer artikkelen inn på hvordan pengepolitikk brukes som virkemiddel og hvordan pengepolitikk benyttes i dagens situasjon.

Artikkelen inneholder gode og beskrivende illustrasjoner.

Lærers kommentar

Grundig besvarelse, har med alt som trengs.

Utdrag

Med pengepoltikk meiner vi ein del av stabiliseringpolitikken som har som mål om å påverke den økonomiske utviklinga i samfunnet ved å endre styringsrenta til landet sin sentralbank. Vi kan i Noreg definere den som den renta Noregs Bank betalar for innskot frå bankane, opp til ein viss kvote. I dette svaret vil eg først fortelje korleis pengepolitikken kjem til verke, og fortelje korleis vi vil ha den i Noreg. ... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om pengepolitikk

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 19.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Nydelig! bra innføring av økonomisk sysselsetting
 • 08.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1