Forske frem ny nasjonalfølelse | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 6
 • 2
 • 886
 • PDF

Forske frem ny nasjonalfølelse | Artikkel

Artikkel som svarer på en oppgave om grunnlovsjubileet fra eksamen i norsk november 2012.

Utgangspunktet for teksten var to vedlegg: «Vil forske frem ny nasjonalfølelse», Aftenposten, 13. juli 2010 og replikken «Ny nasjonalfølelse?», Aftenposten, 19. juli 2010 .

Tekstene framstilte ulike synspunkter for hvordan grunnlovsjubileet burde feires. Oppgaven var å analysere synspunktene og legge frem egne tanker.

Oppgavetekst:
I de to vedlagte tekstene kommer det fram ulike syn på hva vi skal vektlegge når vi skal feire grunnlovsjubileet i 2014. Gjør kort greie for de ulike synspunktene. Drøft hvilke verdier du mener bør være sentrale når vi skal feire dette jubileet. Skriv en artikkel.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Innhold: God presentasjon av de ulike synspunktene (bortsett fra merknader). Balansert og saklig drøfting som viser god evne til refleksjon.
Sjanger: Flott artikkel – helt etter sjangerkrava.
Språk/komposisjon: Strålende komponert og glitrende språk.

Innhold

Oppsummering av kildetekstene
Sammenligning mellom kildetekstene
Konklusjon

Utdrag

I de to tekstene fra Aftenposten fra 2010 kan vi lese om to forskjellige syn på hvilke verdier som bør vektlegges under grunnlovsjubileet i 2014. I den opprinnelige artikkelen (av Kristoffer Hatteland Endresen og Sandra Kolstad) kommer det frem at det er bevilget 40 millioner kroner til forskning på hvilke temaer som skal gjøre seg gjeldende under feiringen. Man er redd for at grunnlovsjubileet skal bli selvforherligende, at man også burde fokusere på utviklingen av det flerkulturelle samfunnet i Norge, og Norges forhold til andre land. De ønsker å forske frem en ny nasjonalfølelse, som rommer den mangfoldige virkeligheten vi har i Norge i dag. Forfatteren av replikken til denne artikkelen (Tore Larsen) reagerer på at de ikke ønsker å fokusere på den «klassiske, etnisk norske nasjonsoppfatningen», som er det han opplever at jubileumsfeiringen skal handle om. Han argumenterer for at feiringen av grunnloven skal handle om å feire de som bygget opp landet, og fundamentet vårt land er bygd på. Han argumenterer for at grunnlovsfeiringen burde være en feiring av at man har oppnådd verdier, friheter og rettigheter som nordmenn har måttet kjempe for. Vi trenger ikke bruke 40 millioner på å forske frem en ny nasjonalfølelse; vi har allerede en som er verdt å feire.

De to tekstene formidler to ytterpunkter i debatten om grunnlovsjubileet. På den ene siden har vi de som ønsker å se fremover og fokusere på... Kjøp tilgang for å lese mer

Forske frem ny nasjonalfølelse | Artikkel

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 01.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  denne hjalp meg mye, tusen takk
 • 03.04.2014
  Godt skrevet!!!!!!!!!!!