Artikkel om helter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Norsk
  • 5
  • 5
  • 1243
  • PDF

Artikkel om helter

Oppgaven er en artikkel om helter, skrevet i norsk på Vgs. Artikkelen tar for seg nåtidens helter.
Begrepet defineres og drøftes og ses i sammenheng med dagens samfunn, for å finne eksempler på helter i dag.
Tittel: "Artikkel om nåtidens helter".

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Studienetts kommentar

God og gjennomarbeidet oppgave, men noen feil i språket.

Utdrag

For å finne ut om det finnes helter i dag, la oss begynne med å definere begrepet. Hva er en helt? Dette er et spørsmål som det finnes flere svar på. I følge norsk rettskrivningsordbok er en helt 1. person som er blitt berømt for stort mot el. store bedrifter eller 2. modig og selvoppofrende hovedperson i film el. diktverk. Mange av oss vil assosiere helter med superkrefter, kapper og kampen mot det onde. Andre igjen vil fokusere på hverdagshelter. (Schjerven 2012)
Ut ifra kriteriene i punkt nummer én er for eksempel Gunnar Sønsteby en nok så selvskreven helt. Med sitt utrettelige arbeid for fedrelandet under andre verdenskrig, viste han både stort mot og utførte store bedrifter. Max Manus havner i samme kategori. (ibid)
Den andre beskrivelsen av en helt er altså en modig og selvoppofrende person i film eller diktverk. En typisk helt av denne typen finner vi i eventyr. Han er en sterk og fryktløs ridder som gjerne setter seg selv i fare for å hjelpe en fager kvinne i nød. Ofte kommer han ridende på hest i en skinnende rustning og kjemper mot et farlig beist som skaper frykt eller vansker. En slik helt skal gjerne ha opplevd et scenario hvor han har vært i en vanskelig situasjon og nær døden tidligere, noe som gir vedkommende erfaring, samt ... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om helter

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.