Artikkel | Medier og demokrati

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Artikkel | Medier og demokrati

Artikkel i medie- og informasjonskunnskap 2 om hvordan medier har en rolle innenfor utviklingen av demokrati. Oppgaven ser blant på medienes rolle i samfunnet, ytringsfrihet, ulike medieideologier i verden og diskuterer hva det har å si for å definere og utvikle demokrati.

Oppgaveteksten som ble stillt: Diskuter hvilken rolle mediene kan ha i utvikling av demokrati. Bruk eksempler fra ulike deler av verden.

Innhold

Medienes samfunnsrolle
Ytringsfrihet
Ulike medieideologier
Mediemangfoldighet i Norge
Informasjonskløfter
Sosiale medier
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Hvilken rolle har egentlig mediene i utviklingen og formingen av et demokrati? Dette spørsmålet vil jeg drøfte i denne artikkelen, og jeg vil gi eksempler fra ulike deler av verden. Jeg vil også ta for meg de sosiale mediene, og hvilken betydning denne nylig fremtredende medieplattformen har fått i demokratiet.
Media som vi kjenner det kom fram på slutten av 1700-tallet med introduksjonen av aviser og siden da har mediene blitt viktigere og viktigere. Mange hevder at den media og den frie pressen er essensiell for et demokrati, men er det slik?... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel | Medier og demokrati

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 08.09.2015
    Skrevet av Elev på Vg3
    superduper fornøyd, veldig bra