Artikkel om kristnes og muslimers møte

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie og filosofi 1
  • 5
  • 2
  • 1495
  • PDF

Artikkel om kristnes og muslimers møte

Artikkel som ser på møtet mellom kristne og muslimer i middelalderen. Artikkelen tar for seg europeerne og arabernes innvandring og hvilke følger dette har hatt for Europas historie. I tillegg trekkes paralleller til dagens samfunn.

Utdrag

Hvis man ser på verden i middelalderen med vestlige briller (som i denne forstand består av det antikke romerrikets gamle og nye tilknytninger) og setter det opp mot synet vårt på de samme områdene og folkegruppene per dags dato, kan arabernes intellektuelle oppblomstring på 600- og 700-tallet virke overraskende. Mens vestromerrikets fall og starten på middelalderen var sterkt preget av kristendommen, var araberne svært opptatt av vitenskap og filosofi, i tillegg til å dyrke religionen deres – islam... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om kristnes og muslimers møte

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.