Artikkel | Kristendommen i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 3
  • 819
  • PDF

Artikkel | Kristendommen i Norge

Artikkel om Kristendommen i Norge med vekt på religionens kontinuitet eller brudd i Norge.

Det legges vekt på vikingtiden og norrøn religion.

Lærers kommentar

God artikkel med en god besvarelse til problemstillingen.

Utdrag

De fleste har nok hørt om vikingtiden. De fleste tenker nok på en tid med mye krig, vold, slåssing og drikking. En tid hvor mannsidealet sto høyt. Ja, de fleste har nok hørt om denne tidsepoken. Men hvordan var det med religion på denne tiden i Norge? Hvordan kom kristendommen som vi er så godt kjent med, til Norge, og hva slags endringer førte den med seg? Var kristendommen i Norge en kontinuitet eller et brudd?... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel | Kristendommen i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.