Artikkel om idealer i idretten

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg2
  • Idrett og samfunn 1-1
  • 5
  • 6
  • 2149
  • PDF

Artikkel om idealer i idretten

Artikkel med en granskning om hvorvidt Coubertins idealer fra olympismen har forsvunnet i dagens toppidrettskultur. Artikkelen beskriver blant annet påvirkninger og moraler i dagens toppidrettskultur og om vi fortsatt kan leve etter utsagnet "Det viktigste er ikke å vinne, men å delta".

Elevens kommentar

Innholdet og drøftingen var veldig bra, men artikkelsjangeren kunne vært pusset litt på.

Utdrag

Dagens idrettsmiljø ønsker å fremstå som en kultur hvor målsetningen er å utvikle utøvere til å bli best mulig (jf. Olympiatoppen). Dette står i kontrast til Coubertins tanker om å utvikle seg og få de beste moralske holdningene som menneske. Det finnes mange momenter som har påvirket toppidretten, og mange stiller seg spørsmålet om utviklingen har vært positiv eller negativ, selv om Norge i dag vinner flere medaljer enn vi gjorde før. Dagens toppidrett har nemlig forandret seg mye i løpet av få tiår. Vi ser utøvere store som fjell, raske som leoparder, som deltar i verdensomfattende idrettsarrangementer og blir tatt for doping. Vi ser drakter proppet fulle av reklamer. Utøvere får millionlønninger. Holdningene til idrett som en gang fant sted ser ut til å ha blitt glemt av mange. Har idrettsmiljøet blitt så korrumpert av mektige markedskrefter at idrettsutøvere ikke lenger setter pris på selve kampen, men kun på pengepremien som venter ved målstreken?

Da Coubertin stod og talte foran en forsamling under OL i Stockholm i 1912 nevnte han for første gang starten på den olympiske trosbekjennelsen. «Det viktigste er ikke å vinne, men å... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om idealer i idretten

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.