Artikkel | Hvordan forhindre frafall på Vgs

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Norsk
  • 5
  • 3
  • 1246
  • PDF

Artikkel | Hvordan forhindre frafall på Vgs

En argumenterende artikkel på nynorsk om hvordan vi kan få flere elever til å gjennomføre videregående skole.

Med et stort frafall, på 30% som vi har i dag, trenger vi tiltak for å få flere gjennom skolen. Denne artikkelen tar opp dette tema, og reflekterer rundt ulike måter å få elevene til å gjennomføre skolen. Både hva lærere, staten og medelever kan gjøre for at skolen skal bli et bedre sted, som fremmer trivsel og arbeidslyst.

Det er referert til kilder i teksten, med en tydelig kildehenvisning.

Hovedmål eller sidemål

Sidemål

Lærers kommentar

Godt språk samt gode argumenter og refleksjoner. Noen skrivefeil i nynorsken er det trolig.

Utdrag

Fråfall i vidaregåande skule er eit aukande problem. Undersøkingar viser at dropouten blir større , og det er på tide å gjere noko med det. Det er viktig å få flest mogleg gjennom vidare utdanning, landet trenger folk med høgare utdanning og kompetanse for at Noreg skal fortsette å utvikle seg i positiv retning. Men når ein tredjedel av dei som startar, slutar før dei er ferdige, må me spørje oss sjølve: Kva er gale? Og ikkje minst: Kva kan me gjere med det?

Kvifor er det eigentleg så høgt fråfall i vidaregåande skule? Noko fasitsvar på det blir det nok ikkje mogeleg å finne, men me kan prøve. For og fortstå kvifor, må me også sjå på kven. Av dei som slutar på skula, er gutane overrepresentert. Det er ti prosent fleir guter som slutar kvart år enn jenter, og størst på fråfall er dei som går på yrkesfagleg studieretning, der nesten halvparten faller frå. Kva er det som gjer at det er disse som fell frå? Å fullføre skula krev først og fremst motivasjon, arbeid og trivsel. Motivasjon heng saman med lysten til å lære, eit mål man vil nå, og ikkje minst; resultat. Det fins ingen ting som er meir umotiverande enn dårlig resultat. Grunnen til dårlige resultat er mange. Alt frå mangel på motivasjon, lese- og skrivevanskar eller at man rett og slett ikkje er god i det faget. Mange vel yrkesfaglig utdanning for å komme seg vekk frå dei teoretiske faga, som for mange er tunge og litt problematiske. Men yrkesfaglig har mange teoretiske fag. Du får ikkje slute med Norsk, matte... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel | Hvordan forhindre frafall på Vgs

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.