Flytting fra bygd til by i Norge | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 4
  • 2
  • 536
  • PDF

Flytting fra bygd til by i Norge | Artikkel

Artikkel som handler om flytting fra bygd til by i Norge. I artikkelen er det en case hvor ei jente var i en vanskelig situasjon i bygda, for så å flytte nærmere byen. Artikkelen kommer inn på bakenforliggende årsaker til flyttingen.

Lærers kommentar

Litt fyldigere kunne den nok vært.

Utdrag

De første byene av en viss størrelse oppstod sannsynligvis i Nildalen i dagens Egypt flere tusen år før vår tidsregning1). Før det levde mennesker som nomader, de bodde sammen i mindre grupper, men ikke på samme sted over en lengre periode. Siden den gang har samfunnet utviklet seg og i 2014 bodde over 50 % av verdens befolkning i byer2). I noen av de største byene i verden i dag, som har flerfoldige millioner innbyggere, kan det ta flere timer å komme fra den ene til den andre siden av byen. Samtidig finnes det fremdeles mindre samfunn, også bysamfunn, blant annet i Norge, som er så små at «alle kjenner alle». Hvordan takler mennesker overgangen fra små, oversiktlige samfunn til større byer?

Jeg har snakket med Kaja Moen om hvordan hun opplevde å flytte fra bygd til by3). Fra Kaja var 3 år til hun var 7, bodde hun i Vikvarve, en liten bygd i Sør-Trøndelag med ca. 450 innbyggere. I Vikvarve var det en enkel matbutikk, en lekebutikk, en sybutikk, og en barneskole, i tillegg til gårder og boliger. Det var altså ingen barnehage i bygda, så... Kjøp tilgang for å lese mer

Flytting fra bygd til by i Norge | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.