Artikkel | Bør det offentlige eie mediene?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • 4
  • 3
  • 913
  • PDF

Artikkel | Bør det offentlige eie mediene?

En artikkel som handler om mediene og drøfting rundt spørsmålet: Hvem bør eie mediene? Bør det offentlige eie mediene?

Det blir trukket inn fakta rundt Tysklands angrep på Norge, Joseph Goebbels og Hitler, Max Manus og Oslo gjengen, Den illegale avisen "Vi vil oss et land", Norsk Presseforbund, Vær varsom plakaten samt et politisk utsang om frihet.

Lærers kommentar

Du leverer en ganske god artikkel her. Du drøfter ulike sider ved offentlig eierskap og trekker inn flere relevante momenter. Fine innklipp og gode referanser til historien.
Nyanser også gjerne med fordeler og farer med privat eierskap slik som Berlusconi i Italia eller lignende og slik få fram fordeler og ulemper i begge systemer.

Utdrag

BØR DET OFFENTLIGE EIE MEDIENE?
Vi er stadig ute etter informasjon og vi finner mye svar i mediene. Enten i aviser, blogger, nyheter, andre TV- og radio-sendinger. Dette er kilder vi ofte ser på som trofaste og relevante kilder.

Om det offentlige eier mediene vil de ha kontroll på hva som spilles ut av informasjon. Her har vi for eksempel NRK som er en TV-kanal eid av det offentlige. Nyheter vi ser på NRK vil vi si at er trofaste fordi vi stoler på NRK. Vi stoler på at de ikke gir oss feil informasjon og NRK er en kanal uten reklame... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel | Bør det offentlige eie mediene?

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.