Artikkel | Blandingsøkonomien i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 2
  • 621
  • PDF

Sammendrag: Artikkel | Blandingsøkonomien i Norge

Artikkel om blandingsøkonomi som økonomiform i Norge i dag. Blandingsøkonomi er en blanding av markedsøkonomi og planøkonomi. Her drøftes det hvorvidt dette er et godt system for Norge.

Utdrag

I dagens samfunn i Norge har vi blandingsøkonomi som økonomiform. Det er en blanding av markedsøkonomi og planøkonomi. Spørsmålet er hvordan Norge kunne klart seg med enten planøkonomi eller markedsøkonomi. Er blandingsøkonomi egentlig bra for Norge?
Om dagens økonomisystem i Norge skulle vært styrt statlig, ville økonomiformen vært planøkonomi. I et politisk system der det er planøkonomi, er det staten som bestemmer hva som skal produseres av varer og tjenester til innbyggerne... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel | Blandingsøkonomien i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.