Aristoteles syn på sjelen | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie og filosofi 1
  • 5
  • 4
  • 1373
  • PDF

Aristoteles syn på sjelen | Temaoppgave

Dette er en temaoppgave tilhørende faget Historie og filosofi 1 omhandlende Aristoteles syn på sjelen. I oppgaven redegjøres det for flere kjente filosofer fra antikken og deres tanker om temaet. Oppgavens hovedfokus er imidlertid hvordan Aristoteles oppfattet sjelen. Temaoppgaven berører spørsmål som: Sjel, hva er det? Eksisterer sjelen? Hvordan kan vi se sjelen?

Utdrag

Sjel. Hva er det? Eksisterer den? Er den evig eller dør den sammen med oss? Hvordan kan vi se den? Disse og mange andre spørsmål blir stilt fra mennesker helt fra de uminnelige tider. De mest kjente filosofer som prøvde å finne forhold til naturen og mennesker, glemte ikke menneskets indre, sjelen. Riktignok har det vært mye uenigheter, men oppfatningen av at sjelen eksisterer har overlevd fra antikken. I denne teksten ønsker jeg å presentere tankene til de mest kjente filosofene i antikkens tid, og introdusere om hvordan Aristoteles oppfatter sjelen. Sjelen, ifølge Aristoteles, har en høyere posisjon i strukturen enn å være verken formløs materie, livløse naturlige objekter og organismer.

Aristoteles (384-324 f.Kr) ble født i Stageira og studerte i 20 år ved Platons akademiet. Rundt 324 f Kr ble han lærer til Aleksander den store. Senere grunnla Aristoteles sin egen skole i Athen. Mange av dagens filosofer og forskere mener at i forhold til alle andre filosofer har Aristoteles gjort enormt stor tjeneste for både filosofi og forskning, og etter hans død måtte vi vente i 2000 år for å finne en som tilsvarer han. Aristoteles autoritet var så stor at alle hans tilhengere tok ordene hans uten å kritisere. Aristoteles var ikke den første filosofen, men han var den første som prøvde å lage et system av encyklopedisk kunnskap fra sine forgjengere. Så Aristoteles var filosof og den første vitenskaps filosof. Aristoteles, en ambisiøs forsker, samleren, observatøren og systematikeren.

Før vi begynner om Aristoteles påstander om sjelen, er det nyttig å huske forgjengeres meninger. Noen mennesker er uenige i at sjelen er udødelig, andre sier at den er mye mer enn bare udødelig: Noen undersøker innholdet av sjelen, de andre formen. Noen ser starten av den på et sted. De andre ser slutten på et helt annet sted, og det er avhengig om man er basert på tankene til Platon eller de sterke meningene til Heraklit eller Aristoteles bevissthet Den første som prøvde å formulere begrepet sjelen var Tali. Han mente at sjelen eksisterer ikke i bare levende vesener men også i livløse ting... Kjøp tilgang for å lese mer

Aristoteles syn på sjelen | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.