Aristoteles, Gandhi og Simone de Beauvoir | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 5
 • 6
 • 1631
 • PDF

Aristoteles, Gandhi og Simone de Beauvoir | Artikkel

Oppgaven sammenligner tre filosofer og deres syn på kvinner. Det dreier seg om filosofene Aristoteles, Gandhi og Simone de Beauvoir.

Opgaven:
Du skal ta utgangspunkt i tre filosofer, herunder to vestlige filosofer (en fra antikk tid og en fra moderne tid) samt en østlig filosof. Disse skal du legge vekt på å fordype deg i, slik at du selvstendig blir i stand til å:
a) sammenlikne de tre filosofenes menneskesyn og deres syn på kjønn og kjønnsroller.
b) drøfte hvordan filosofenes tanker om disse temaene kan forstås ut fra tiden og miljøet de levde i.

Studienetts kommentar

En meget god tekst. Eleven har med det som er vesentlig (med et lite unntak: Aristoteles og dygder), og eleven skriver strukturert og godt. Dog bør eleven referere til kilder underveis i teksten. Vurdering: 5+

Innhold

Aristoteles
Mahatma Gandhi
Simone de Beauvoir
Sammenligning
Kildeliste

Utdrag

Jeg skal i denne teksten sammenligne og drøfte menneske- og kjønnssynet til tre ulike filosofer ut ifra deres miljø og tid. Jeg vil starte med å presentere hver filosof og deretter sammenligne dem. Jeg legge mest vekt på hovedsynspunkter og meninger de har til felles, samtidig peke på forskjellene mellom dem.

Jeg valgte antikkens filosof Aristoteles, den østlige filosofen Mahatma Gandhi, og Simone de Beauvoir, en moderne europeisk filosof. Filosofene er valgt med tanke på tiden og miljøet de levde i, og deres geografiske plassering. Jeg valgte Simone de Beauvoir først og fremst fordi hun var en kvinnelig filosof og jeg synes det ville ha vært interessant å fått frem hvordan synet til en kvinnelig filosof var sammenlignet med Aristoteles' antikke syn og Gandhis østlige syn – selv om både de Beauvoir og Gandhi levde på 1900-tallet, altså over 2000 år senere enn Aristoteles. Dette er viktig å ha i bakhodet når man drøfter temaer som menneske- og kjønnssyn, når tidene forandres vil vel synet også forandres... Kjøp tilgang for å lese mer

Aristoteles, Gandhi og Simone de Beauvoir | Artikkel

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 30.04.2017
  Enkel og fin sammenligning. Kjekt å ha til muntlig eksamen
 • 07.05.2016
  iegojhaedfjkgnesrhsefbsrtj
 • 16.03.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  ok+
 • 16.03.2016
  nice, eg tjente 15 poeng