Arild Strømme og Skramsett & Finstad AS | Tvist om oppsigelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 5
  • 2
  • 846
  • PDF

Arild Strømme og Skramsett & Finstad AS | Tvist om oppsigelse

Dette er en oppgave som drøfter rettstvisten hvor firmaet Skramsett & Finstad AS ønsker å oppsi Arild Strømme.

Oppgaven inneholder drøfting av aktuelle lover og den knytter de forskjellige lovene opp mot saken.

I oppgaven blir det diskutert forskjellige problemstillinger, som f.eks. om forseelsene som Arild Strømme har utført er gyldige nok til å bli sagt opp, og om firmaet på lovlig bakgrunn kan oppsi Arild.

Lærers kommentar

Besvarelsen din er rett og slett glimrende. Du drøfter alle aktuelle lover og knytter dem opp mot saken.

Utdrag

Prøve i arbeidsrett
Rettstvisten står mellom Arild Strømme og firmaet Skramsett & Finstad AS, som ønsker å si opp Arild, helst avskjedig.

Problemstillinger som oppgaven reiser:

• Er forseelsene utført av Arild gjort under ledelse av Skramsett & Finstad AS gyldig nok til å bli sagt opp?
• Kan de avskjedige Arild Strømme?
• Foreligger det saklige grunner til å oppsi Arild?
• Er en eventuell oppsigelse gyldig?

For å kunne drøfte om Arild fortjener oppsigelse, må vi se på pliktbruddene og vurdere om de holder til en oppsigelse. Arild har kjørt uforsiktig med en heisekran på jobb. Han klarte å feie ned et gjerde, og stoppet ikke med villkjøringen til tross for at sjefen advarte mot dette. Så kom Arild et parr dager for seint på grunnlag av at han ble sittende i fengsel i Spania for fyll og bråk. Sjefen godtar selvsagt ikke da det åpenbart kunne vært unngått. I tillegg hadde det... Kjøp tilgang for å lese mer

Arild Strømme og Skramsett & Finstad AS | Tvist om oppsigelse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.