Arbeidsrett - Oppsigelse eller avskjed? | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 5
  • 5
  • 1723
  • Word2007

Arbeidsrett - Oppsigelse eller avskjed? | Sammendrag

Oppgaven inneholder to oppgaver i arbeidsrett. Disse oppgavene henviser til lovverket slik caserapporter i rettslære skal og tar for seg hvorvidt avskjedigelse eller oppsigelse er aktuelt. I tillegg kommer også lovverk om diskriminering inn i bildet.

Oppgaveformulering:
Oppgave 1)
Geir er i prøvetiden sin som vekter i et vekterselskap som blant annet driver med transport av penger. En pengepose med 300 000 kroner borte, og en koffert med 700 000 kroner ble oppbevart uarmet. Det foreligger ingen bevis på at Geir har tatt pengeposen, men arbeidsgiveren hevdet likevel at vekteren hadde forbrutt seg så grovt mot instruksen at det ga grunnlag for avskjed.

Den rettslige problemstillingen er om Geir kan avskjediges jmf. § 15-14.

Oppgave 2)
Miriam Yusuf har jobbet som servitør på en restaurant. Det foreligger en arbeidsuniform for servitørene, og ble Miriam forlovet og ga inntrykk for at hun brydde seg mer om islam enn tidligere. August 2012 kom Miriam på jobb i hijab, og arbeidsgiveren ga utrykk for at hodeplagget ikke var velkommen. De neste ukene foretrakk ikke å bære alkoholholdig drikke, men serverte alt annet og ryddet av alt på bordene etterpå. I slutten av september ga arbeidsgiveren beskjed til Miriam på kontoret at hun var sagt opp på grunn av hun nektet å innrette seg arbeidsinstrukser.

Den rettslige problemstillingen er om oppsigelsen er lovlig jmf. Arbeidsmiljøloven av 2005. Spørsmål om diskriminering er også aktuelt.

Lærers kommentar

Kan brukes som eksempeloppgave for VG2 neste år. Gode formuleringer, gode refleksjoner.

Elevens kommentar

Kan bli bedre på det tekniske i caseoppsettet.

Utdrag

Mennesket er såpass komplisert at det finnes flere typer teorier for hvordan vår psyke og mentalitet utvikler seg gjennom livets løp. Disse teoriene utvikler seg taktfast i forhold til hvordan vårt samfunn utvikler seg. For ved ny viten tilegner vi oss nye perspektiv og tanker som kan være med på å gjøre det lettere å tolke den adferd og de tanker som mennesket har. Derfor er det synet vi kommer fram til avhengig av hvilket ståsted man har i det teoretiske. Det er derfor viktig i utviklingspsykologien å stadfeste hvilket syn og hvilken oppfatning man har av barnet... Kjøp tilgang for å lese mer

Arbeidsrett - Oppsigelse eller avskjed? | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 04.03.2016
    okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk