Arbeidsrett og Likestilling - Sammendrag i Rettslære

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • Ingen karakter gitt
 • 14
 • 3194
 • Word2007

Arbeidsrett og Likestilling - Sammendrag i Rettslære

Sammendrag om arbeidsrett og likestilling og hva en besvarelse bør inneholde.

Elevens kommentar

Er mulig jeg har noen skrivefeil eller ikke har svart utfyllende nok noen steder.

Innhold

Arbeidsrett og likestilling
Oppgaveløsning i rettsområde Arbeidsrett og likestilling
1. Utlysning av en stilling eller stillingsannonse
2. Ansettelse
3. Arbeidsavtale
4. Opphør av arbeidsforhold – oppsigelse og avskjed

Utdrag

"Arbeidsrett og likestilling:
Oppgaveløsning i rettsområde Arbeidsrett og likestilling
En besvarelse bør begynne med redegjøre hvem som er partene og hvilke lover som er relevante

Praktiske oppgaver i dette rettsområdet handler som oftest om formkravene er oppfylt og begrensingene møtt i en/et
1. Utlysning av en stilling eller stillingsannonse
2. Ansettelse
3. Arbeidsavtale
4. Opphør av arbeidsforhold – oppsigelse og avskjed

1. Utlysning av en stilling eller stillingsannonse
Det er ingen plikt å annonsere og utlyse ledige stillinger. Det er visse begrensinger innenfor kommunal og offentlig sektor, mens privat sektor kan fritt velge selv hvordan de vil finne arbeidstakere.

Men hvis velger å annonsere en stilling, følger det en rekke formkrav. I privat sektor er man ikke bundet av annonsen slik man er i kommunal og offentlig sektor."... Kjøp tilgang for å lese mer

Arbeidsrett og Likestilling - Sammendrag i Rettslære

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 17.03.2016
  Bra sammendrag. Fyldig og innholdsrikt
 • 27.11.2015
  Veldig bra, men mye som er skrevet
 • 23.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  Godt og ryddig skrevet!
 • 19.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  Veldig bra sammendrag, likte den!!