Arbeidsoppgaver 16.1 og 16.2 | Pareto 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Privatist
  • Samfunnsøkonomi 2
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 256
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Arbeidsoppgaver 16.1 og 16.2 | Pareto 2

Svar på arbeidsoppgavene 16.1 og 16.2 til kapittel 16: Handelspolitikk og handelsavtaler. Oppgavene går ut på å se på et frikonkurransemarked for en internasjonale vare og kommer inn på importkontroll og importkvoter.

Utdrag

Ta utgangspunkt i et frikonkurransemarked for en vare som produseres både innenlands og utlandet

a) Anta at det verdensmarkedsprisen er lavere enn hva den innenlandske prisen ville blitt i tilfellet uten handel. Vis på en figur virkningen på innenlandsk produksjon og konsum hvis det åpnes for handel. Vis på figuren hvor stor importen blir... Kjøp tilgang for å lese mer

Arbeidsoppgaver 16.1 og 16.2 | Pareto 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.