Arbeidsliv og økonomi del 3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig Vg2
  • Samfunnsfag
  • 3
  • 6
  • 1458
  • PDF

Arbeidsliv og økonomi del 3

Spørsmål og svar.

Elevens kommentar

Det finnes mer om alle oppgavene, men det er bare kort svar på de

Innhold

1. Hvilke regler gjelder for ungdom mellom 15 og 18 år i arbeidslivet?
2. Regler for Statens lånekasse for ungdom
3. Hvilke retter har du som forbruker?
4. Hva menes med begrepet forbrukeretikk?
5. Hvilke faktorer bestemmer lønnsnivået i et yrke?
6. Hva mener du er rettferdig lønn i forholdet mellom yrker og personer?
Hvordan foregår et lønnsoppgjør mellom partene i arbeidslivet?
7. Hva er en tariffavtale

8. Hvorfor har vi en institusjon som kalles riksmeklingsmannen?
Hva menes med begrepene streik, lockout, lønnsnemnd, fresplikt?
9. Noen mener at streik er et avleggs kampvåpen i et moderne samfunn, hvorfor mener de det?
10. Forklar hav vi mener med levestandard
11. Finn statistikk som sammenligner levestandarden i mange land
12. Hva er et statsbudsjett
Hvilken årslønn synes du er rimelig i følgende yrker
a) statsminister
b) førskolelærer
c)rørlegger
d)lege
e)ingeniør
f)ekspeditør
g)sjukepleier
h)kjemiprosessarbeider
13. Hva er årsakene til arbeidsledighet
Hvilke retter og plikter har de som er ledige
Hva kan samfunnet gjøre for å hindre og minske tallet på ledige
Hvilke forskjeller er det mellom kvinner og menn i arbeidslivet
Hva betyr eldrebølgen for arbeidslivet
Hvilke faktorer har bestemt ditt yrkesvalg?
Hvilke regler gjelder for arbeidsmiljøet i ei bedrift
Hva ligger i begrepet inkluderende arbeidsliv
Hva betyr god arbeidsmoral

Arbeidsliv og økonomi del 3

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.