Arbeidsledighetens utvikling i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 9
 • 4013
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Arbeidsledighetens utvikling i Norge

En innlevering i samfunnsfag, med fokus på arbeidsledighetens utvikling i Norge og de utfordringer velferdsstaten Norge står overfor. Figurer fra boka Ny Agenda blir brukt i diskusjonen.

Lærers kommentar

Utdype litt mere om arbeidsledighet.

Elevens kommentar

Utfordringer velferdsstaten står overfor er veldig bra, kan jobbe litt mere med arbeidsledighet og trekk i Norsk økonomi. Karakter var 5/6

Innhold

1. Arbeidsledighet
a) Studer figuren over arbeidsledighetens utvikling fra ca. 1975 til i dag. Beskriv endringene og vurder om Norge har lav eller høy arbeidsledighet sammenliknet med andre land. Vet du om noen grupper er spesielt utsatt?
b) Forklar hva som ligger i begrepene strukturledighet, friksjonsledighet og konjunkturledighet. Hva slags ledighet tror du det er størst mulighet for å oppleve i Norge i dag? Begrunn svaret.
2. Pek på noen trekk ved norsk økonomi
3. Vurder hvilke utforinger den norske velferdsstaten står overfor.
- Kilder

Utdrag

Det finnes to ulike økonomiske hovedsystemer i verden, planøkonomi og markedsøkonomi, men det er sjelden vi kan se at et land styres etter en ren modell av disse. I et planøkonomisk system er det staten som driver og eier alle bedriftene og dermed hva og hvor mye som skal produseres av en vare. Godene skal fordeles likt mellom innbyggerne, og det skal ikke finnes arbeidsledighet. I et markedsøkonomisk system ser vi det motsatte, staten skal ikke eie og drive noen form for bedrifter eller virksomheter, og det er markedet som bestemmer hva som skal produseres. I Norge har vi et økonomisk system som er bygd opp av... Kjøp tilgang for å lese mer

Arbeidsledighetens utvikling i Norge

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 08.09.2017
  Skrevet av Underviser på Videregående skole
  jeg får gode ideer og informasjon for oppgaven min