Arbeidsledighet og langtidsledighet | Drøfting

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 6
  • 4
  • 1996
  • PDF

Arbeidsledighet og langtidsledighet | Drøfting

Drøftingsoppgaven ser på de viktigste årsakene til arbeidsledighet, og fokuserer spesieltpå langtidsledighet. Drøftingsoppgaven drøfter bl.a. hvilke tiltak det offentlige kan sette inn for å motvirke en slik ledighet. I drøftingsoppgaven kan du lese mer om statistikken over ledighet og ulike årsaker til landtidsledighet.

Lærers kommentar

Denne drøftinga viser eit særdeles godt arbeid, det er rett og slett imponerande å levere ei så god og grundig drøfting på dette nivået! Grundig analyse av ulike tiltak det offentlige kan setje i verk for å hindre arbeisløyse. Eksempla er gode og det er lett å følgje tankegangen. Konklusjonen oppsummerer hovuddelen heilt utmerka.

Utdrag

Drøftingsoppgave
Tema: Arbeid og ledighet
En arbeidsledig defineres som en “arbeidssøker uten arbeidsinntekt” (Haraldsen, 291). I Norge er det 3 ulike tall på arbeidsledighet. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det 4.9% registrerte arbeidsledige i Norge, men i følge NAVs nettotall er det 2.8% registrerte arbeidsledige i Norge. På den andre siden sier NAVs bruttotall at det er 3.6% arbeidsledige i Norge. Tidligere i år fikk TV2 hjelp av eksperter som viste at det reelle tallet på arbeidsledige i Norge er 7.8%. Hos NAV er det veldig mange grupper som faller ut av statistikken for arbeidsledighet, for eksempel de 80 000 menneskene som mottar arbeidsavklaringspenger. Knut Røed er sett på som en av Norges fremste forskere på arbeidsøkonomi, og han mener at 7.8% er et realistisk tall. Han sa “hvis vi definerer arbeidsledighet vidt som er uttrykk for alle som egentlig ønsker å være arbeidslivet og ha en jobb, så tror jeg til og med at tallet på 7.8% er for lavt”. 7.8% er et tall på arbeidsledighet som Norge ikke har sett før og det viser at det er stor arbeidsledighet i Norge for øyeblikket. Arbeidsmarkedet blir styrt av etterspørsel etter og tilbudet til arbeidskraft. For øyeblikket er det forskjell mellom tilbudet og etterspørsel, og dette er noe som fører til økt arbeidsledighet. Denne teksten skal se videre på de viktigste årsakene til arbeidsledighet, eller nærmere sagt langtidsledighet og hvilket tiltak det offentlige kan sette inn for å motvirke slik ledighet.

Det er flere ting som kan forårsake langtidsledighet, for eksempel er det mange arbeidsledige som er merket av sesongarbeidsledighet og friksjonsarbeidsledighet, men det er to grunnleggende... Kjøp tilgang for å lese mer

Arbeidsledighet og langtidsledighet | Drøfting

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.