Apples smartklokker | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 12
  • 2378
  • PDF

Apples smartklokker | Caserapport

Dette er en caserapport i Markedsføring og ledelse 1 omhandlende Apples smartklokker. Caserapporten tar for seg målgrupper, organisasjonsstruktur, kommunikasjonsprosessen, markedskommunikasjon, distribusjonsstrategier og kjedesamarbeid. Det er bedriften Apple som er i hovedfokus gjennom hele besvarelsen.

Innhold

Case: Smartklokker
Organisasjonsstruktur
Kommunikasjonsprosessen
Markedskommunikasjon
Distribusjons strategier
Kjedesamarbeid
Kilder

Utdrag

Markedssegmentering vi si å splitte markedet opp i delmarkeder som har visse fellestrekk. De enkelte delmarkedene kalles segmenter.

Det er vanlig å dele markedet inn i disse fem hovedgruppene:
- Forbrukermarkedet
- Bedriftsmarkedet
- Mellomhandlermarkedet
- Det offentlige markedet
- Organisasjonsmarkedet

Forbrukermarkedet består av forbrukere som kjøper varer og tjenester til eget bruk fra en profesjonell selger. Apple satser mest på forbrukermarkedet da de selger produkter som retter seg mot forbrukere. Segmentering av forbrukermarkedet for produktplassering fokuserer på å dele total kunder på baser av ulike aspekter, som inkluderer demografi, psykografiske og andre brukerrelaterte faktorer.

Demografiske dekker alder, kjønn, yrke, inntekt og utdanning. Dette er den primære faktor for segmentering av kundemassen, og denne brukes mest.

Den andre segmentering kriteriene som dekker motiv av kundebasen og deres innkjøp evne til å oppfylle sine ambisjoner, er psykografisk segmentering.

Den tredje typen segmentering er rett og slett brukerrelatert. Her segmentering er gjort på grunnlag av tidligere kunder, som allerede har brukt ett eller flere produkter fra selskapet.

Demografiske
- Alder: 14-18, 18-25, 25-35, 35-45, 45-50
- Yrke: Entreprenører, selvstendig næringsdrivende, ledere
- Inntekt: under middel, middel og over middel
- Utdanning: videregående skole og nyutdannede
- Kjønn: Mann og Kvinne

Psykografiske
- Livsstil iverksettere (actualizers), de fullførte (fulfilleds), de troende (believers), superstrebere (achievers), strebere (strivers), utforskere (experiencers), og slitere (strugglers).
- Interesse for trening og helse

Brukerrelatert
- Ikke Apple brukere: 38 mill
- Apple-brukere: 4,854 mill

Apple har et differensiert markedsføring da de deler bedriften opp markedet i flere segmenter som har forskjellige behov, og tilbyr produkter som er tilpasset de enkelte segmentene... Kjøp tilgang for å lese mer

Apples smartklokker | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.