Analyse av Veien til verdens ende

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 5
  • 3
  • 1304
  • PDF

Romananalyse: Analyse av Veien til verdens ende

Denne oppgaven er en analyse av romanen "Veien til verdens ende", skrevet av Sigurd Hoel. Fokuset i oppgaven er temaet oppvekst og omsorg.

Analysen tar for seg handlingen, oppbygging og fortellermåte. Særlig dreier analysen seg om romanens hovedperson, Anders.

Utdrag

Veien til verdens ende av Sigurd Hoel er en roman fra 1930 som utspiller seg i en bygd i Norge der kristendom og jordbruk er en fellesnevner. Romanen følger kronologisk oppveksten til Anders på en gård. Romanen er delt inn i to deler – Edens have (I) og Bygden (II). Allerede i første avsnitt i romanen får man inntrykk av at Anders er en gutt med mange tanker og redsler. Han tilbringer mye tid alene. I disse stundene funderer han på verdens størrelse, gud og andre ting i hans hverdag på familiens gård. Anders bruker lang tid på å lære seg å si ”R”. I frykt for å bli latterliggjort eller sett ned på, foretrekker han å holde seg stille. Også etter han har rettet opp talefeilen sin, fremstår han innesluttet. Bortsett fra gårdsgutten Embret, har ikke Anders noen faste venner som følger han opp gjennom livet. Han har ulike venner, men få stabile holdepunkter kan ha preget hovedpersonen. Vi får presentert mange ulike hendelser fra Anders sin oppvekst, ofte uten direkte sammenheng. Felles er likevel at de er relevante for å forstå hva som formet han. Romanen slutter når Anders er i konfirmasjonsalder og reiser hjemmefra.

Veien til verdens ende er fortalt i en allvitende autoral synsvinkel. Det er spesielt innsyn i tankene og følelsene til hovedpersonen Anders. Romanen tar for seg et stort tidsrom, men likevel får vi til tider dyp innsikt i hovedpersonens følelsesliv. Det virker som Hoel har lagt vekt på å legge frem det mest sentrale som påvirket oppveksten... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av Veien til verdens ende

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.