Analyse av Sjokoladehuset ANS - Tentamen i Entrepenørskap

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Analyseoppgave: Analyse av Sjokoladehuset ANS - Tentamen i Entrepenørskap

Tentamensvar om Sjokoladehuset ANS, i Entrepenørskap og Bedriftsutvikling 2 med analyse av kapitalbehovet. Oppgaven kommer også inn på selskapsformen i Sjokoladehuset og strategier for fremtiden. Oppgaven er på 14 sider og inneholder svar på 4 oppgaver. Oppgaven er skrevet til tentamen i entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 i December 2010.

Lærers kommentar

Har ikke fått tilbakemelding enda

Innhold

Entreprenørskap og bedriftsutvikling
1: Analyser kapitalbehovet og utarbeid et begrunnet forslag til finansiering.

2: Gjør rede for de ulike selskapsformene og drøft
behovet for ny selskapsform for Sjokoladehuset

3: Bruk produkt-markedsmatrisen og drøft ulike
strategier Sjokoladehuset ANS kan velge for fremtiden.
Velg en strategi og begrunn valg.

4: Gjør rede for hvordan Siv og Heidi setter prisen på
sine produkt.

Kilderliste

Utdrag

"1: Analyser kapitalbehovet og utarbeid et begrunnet forslag til finansiering.
-Introduksjon
Sjokoladehuset ANS er en tradisjonsrik bedrift etablert i 1992, med kompetanserike ledere, som begge har utdanning innen konditorfaget. Bedriften har ikke gjennomgått noen betydelige endringer i form eller størrelse siden oppstarten, bortsett fra enkelte utvidelser i produksjonen, og en økning i antall dagsverk.

Bedriften er svært populær i nærområdet, og nyter godt av ett stadig økende rennommé.
Etterspørselen etter deres produkt(er) er stigende, selv om konkurransen i det norske marked er svært hard, med tanke på antallet norske og utenlandske aktører som allerede har etablert seg på markedet, og sannsynligvis kan tilby lavere priser fordi de har billigere, utenlandsk arbeidskraft."... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av Sjokoladehuset ANS - Tentamen i Entrepenørskap

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 14.05.2013
    Skrevet av Elev på Vg3
    gooooooooooooooooooooooooooood
  • 24.03.2014
    Veldig godt skrevet!